Resultaten bewonerspanel Coronavirus 4.1

Wat vinden Utrechters over gezondheid, invloed op leven, sfeer in huishouden en werk en inkomen tijdens het coronavirus?

Samenvatting

In februari 2021 vroegen we aan de panelleden hoe zij omgaan met het coronavirus. Met dit onderzoek hopen we erachter te komen wat Utrechters het meest bezighoudt en waar Utrechters tegenaan lopen. Ook in april, juni en september 2020 onderzochten we de gevolgen van het coronavirus in het bewonerspanel Utrecht.

Gezondheid

  • Panelleden maken zich vaker zorgen over de gezondheid van familieleden dan over hun eigen gezondheid door het coronavirus. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek in februari 2021 is (helemaal) niet bezorgd over de eigen gezondheid door het coronavirus.

Invloed op leven

  • Van de deelnemers aan het onderzoek in april en juni 2020 geeft ruim driekwart aan zich makkelijk aan de nieuwe situatie aan te passen. Dit aandeel lijkt tijdens het onderzoek in februari 2021 wat afgenomen in vergelijking met eerdere onderzoeken.
  • Ongeveer de helft van de respondenten mist geen steun van mensen in hun directe omgeving.
  • Een ruime meerderheid van de panelleden geeft aan dat de sfeer in hun huishouden niet veranderde sinds de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Bij 13% veranderde de sfeer in positieve zin en bij 21% in negatieve zin.

Ontwikkeling inkomen en positie op de arbeidsmarkt

  • Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat hun inkomen sinds 12 maart 2020 verbeterde. Ruim de helft (59%) geeft aan dat hun inkomen niet veranderde en 15% geeft aan dat hun inkomen verslechterde.
  • Tweederde van de respondenten verwacht dat hun inkomen de komende 6 maanden niet verandert. 18% verwacht dat hun inkomen verbetert en 11% verwacht dat het verslechtert.
  • De overgrote meerderheid (94%) van de panelleden verwacht geen hulp nodig te hebben voor het inkomen.

Resultaten bewonerspanel coronavirus 4.1

Hulp en contact Onderzoek en cijfers