Resultaten bewonerspanel Coronavirus 4.2

Wat vinden Utrechters over onderwijs, zorg, sport en cultuur en communicatie tijdens het coronavirus. En wat zijn hun toekomstverwachtingen?

Samenvatting

In februari 2021 vroegen we aan de panelleden hoe zij omgaan met het coronavirus. Met dit onderzoek hopen we erachter te komen wat Utrechters het meest bezighoudt en waar Utrechters tegenaan lopen. Ook in april, juni en september 2020 onderzochten we de gevolgen van het coronavirus in het bewonerspanel Utrecht.

Onderwijs

  • Van de panelleden maakt 12% zich veel zorgen over eventuele leerachterstanden van hun kinderen op de basisschool. Deze achterstanden komen volgens hen door thuisonderwijs. Dit geldt voor 25% van de panelleden met kinderen op de middelbare school.

Zorg

  • Ongeveer driekwart van de respondenten hadden tijdens het onderzoek in februari 2021 vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in de toekomst. Dit geldt voor 83% van de respondenten aan het onderzoek in juni 2020. Het aandeel respondenten dat hier vertrouwen in heeft, lijkt gedaald.
  • 9% van de respondenten aan het onderzoek in februari 2021 zegden de afgelopen weken zorg af door het coronavirus. Tijdens het onderzoek in juni 2020 gaf 16% van de respondenten aan dat zij zorg hadden afgezegd. Dit aandeel lijkt dus wat afgenomen.

Sport en cultuur

  • We vroegen aan respondenten of zij verwachten kunst en cultuur weer te beoefenen als de maatregelen voor het coronavirus helemaal zijn opgeheven.
  • 85% geeft aan dat ze dan waarschijnlijk weer kunst en cultuur beoefenen. 87% geeft aan dat ze dan weer sporten bij een club, vereniging of fitnesschool. 33% van de respondenten geeft aan dat ze waarschijnlijk anders sporten/bewegen dan voorheen en 41% geeft aan dat ze waarschijnlijk vaker in de openbare ruimte zullen sporten/bewegen dan voorheen.

Toekomstverwachting

  • We vroegen ook aan de panelleden of zij verwachten in het jaar nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven vaker, even vaak of minder vaak bepaalde handeling (of 'activiteiten') te ondernemen.
  • De handelingen met de hoogste percentages in de categorie 'vaker' zijn; thuiswerken (46%), wandelen in de buurt van mijn huis (37%) en bezoek aan familie, vrienden en kennissen (34%).
  • De handelingen met de hoogste percentages in de categorie 'minder vaak' zijn; reizen met het vliegtuig (voor werk of vakantie) (33%), gebruik openbaar vervoer (20%) en online winkelen (20%).

Communicatie

  • De meeste respondenten aan de februaripeiling vinden de berichtgeving van de gemeente over de coronamaatregelen duidelijk en betrouwbaar. Het gaat hierbij zowel over de maatregelen vanuit de Rijksoverheid als de gemeentelijke maatregelen.
  • We vroegen ook op welke manier ze het liefst informatie willen ontvangen van ons over coronamaatregelen. De meeste respondenten geven aan dat ze digitaal via de nieuwsbrief van hun wijk informatie willen ontvangen (28%) gevolgd door de website Utrecht.nl/corona (16%) en posters of borden op straat (13%).

Resultaten bewonerspanel coronavirus 4.2

Hulp en contact Onderzoek en cijfers