Resultaten bewonerspanel Coronavirus 5.1

Wat vinden Utrechters over gezondheid, invloed op leven, sfeer in huishouden en werk en inkomen tijdens het coronavirus?

Samenvatting

Eind juli 2021 vroegen we aan de panelleden hoe zij omgaan met het coronavirus. Ook in april, juni en september 2020 en in februari 2021 onderzochten we de gevolgen van het coronavirus in het bewonerspanel Utrecht.

Gezondheid

  • Panelleden maken zich vaker zorgen over de gezondheid van familieleden dan over hun eigen gezondheid vanwege het coronavirus.
  • Ruim de helft van de panelleden is niet bezorgd over de eigen gezondheid.

Invloed op leven

  • 81% van de panelleden zegt dat ze zich makkelijk aan de nieuwe situatie aanpassen. Vergeleken met februari ’21 lijkt dit aandeel wat toegenomen.
  • Een kwart van de respondenten wordt onrustig van de nieuwe situatie.
  • 50% van de panelleden is blij met de versoepelingen die op dit moment (julipeiling) gelden. Tegelijktijdig maakt ongeveer tweederde zich zorgen om de versoepelingen die er nu zijn.
  • Een ruime meerderheid van de panelleden geeft aan dat de sfeer in hun huishouden niet veranderde sinds de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Bij 13% veranderde de sfeer in positieve zin en bij 14% in negatieve zin.

Ontwikkeling inkomen en positie op de arbeidsmarkt

  • Bij 30% van de respondenten is hun inkomen verbeterd sinds 12 maart 2020. Bij ruim de helft is dit niet veranderd en bij 13% van de respondenten is hun inkomen verslechterd.
  • De overgrote meerderheid (96%) van de panelleden verwacht geen hulp nodig te hebben voor het inkomen.
  • 59% van de panelleden heeft van TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) gehoord en 5% heeft deze bijdrage ook aangevraagd.

Resultaten bewonerspanel coronavirus 5.1

Hulp en contact Onderzoek en cijfers