Resultaten bewonerspanel Coronavirus 5.2

Wat vinden Utrechters over thuiswerken, zorg, onderwijs, hun buurt, digitale veiligheid en communicatie tijdens het coronavirus?

Samenvatting

Eind juli 2021 vroegen we aan de panelleden hoe zij omgaan met het coronavirus. Ook in april, juni en september 2020 en in februari 2021 onderzochten we de gevolgen van het coronavirus in het bewonerspanel Utrecht.

Thuiswerken

  • 82% van de panelleden wil vaker thuis gaan werken dan voor corona.
  • Ruim de helft zegt dat zij ernaar uitkijken om weer op hun kantoor/werklocatie te gaan werken.

Zorg

  • Ongeveer driekwart van de respondenten heeft in juli 2021 vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in de toekomst. Dit lijkt vergelijkbaar met februari ’21, maar het vertrouwen lijkt wat minder dan in juni ’20.
  • Tweederde van de panelleden heeft het gevoel dat zij op dit moment de zorg kunnen krijgen die zij (eventueel) nodig hebben.

Onderwijs

  • De helft van de panelleden maakt zich zorgen over eventuele leerachterstanden bij hun kind(eren). 10% maakt zich veel zorgen en 40% maakt zich een beetje zorgen.

Uw buurt

  • 71% van de respondenten is het groen (zoals grasveldjes en bomen) in de omgeving meer gaan waarderen sinds het coronavirus. Dit aandeel lijkt vergelijkbaar met juni ’20.
  • Panelleden ervaren de meeste overlast in hun buurt door rommel op straat en in het openbaar groen. Dit is volgens panelleden ook het eerste wat in de buurt aangepakt zou moeten worden.

Resultaten bewonerspanel coronavirus 5.2

Hulp en contact Onderzoek en cijfers