Resultaten bewonerspanel Coronavirus 6.1

Hoe denken Utrechters over de sfeer in hun huishouden, inkomen, gezondheid en de invloed op hun leven tijdens het coronavirus?

Samenvatting

Begin januari vroegen we aan panelleden hoe zij omgaan met het coronavirus. Dit is de zesde peiling over dit onderwerp in het Bewonerspanel Utrecht.

Gezondheid

 • Panelleden maken zich vaker zorgen over de gezondheid van familieleden dan over hun eigen gezondheid vanwege het coronavirus.
 • Ruim de helft van de panelleden is niet bezorgd over de eigen gezondheid.

Invloed op leven

 • De meeste panelleden passen zich makkelijk aan de nieuwe situatie aan.
 • Ruim 1 op de 5 panelleden ziet het als een periode met nieuwe kansen.
 • Een derde ervaart een negatieve invloed op de lichamelijke gezondheid en 41% ervaart dit op de geestelijke gezondheid.
 • De sfeer in het huishouden is vaak onveranderd.

Effect corona(maatregelen) op het leven en de toekomst

 • Bijna 40% vindt het nu belangrijker om een financiĆ«le buffer te hebben.
 • 7 op de 10 panelleden hebben meer waardering voor parken en groen in de buurt.
 • Helft panel is van plan vaker thuis te werken (dan voor corona).

Ontwikkeling inkomen en positie op de arbeidsmarkt

 • Bij 30% van de respondenten is het inkomen verbeterd sinds 12 maart 2020. Bij ongeveer de helft is dit niet veranderd.
 • Bij minder dan 1 op de 5 panelleden is het inkomen achteruitgegaan. Dit aandeel lijkt stabiel.
 • De overgrote meerderheid (95%) van de panelleden verwacht geen hulp nodig te hebben voor het inkomen.

Resultaten bewonerspanel coronavirus 6.1

Hulp en contact Onderzoek en cijfers