Resultaten bewonerspanel Energie besparen

In Utrecht proberen we het energieverbruik te verminderen. We willen energie gaan opwekken met zon en wind. Ook gaan we stap voor stap gebouwen verwarmen met een duurzame bron in plaats van aardgas. Dit doen we voor het klimaat en omdat de gaswinning in Groningen stopt. In deze tijden helpt het ook tegen de stijgende energieprijzen.

De gemeente wil graag weten wat Utrechters op dit moment merken van de hoge energieprijzen en of ze maatregelen hebben genomen om energie te besparen.

Samenvatting

  • De energiekosten gestegen bij 60% van de panelleden.
  • Driekwart heeft een kleine maatregel genomen om de gestegen kosten tegen te gaan. Bijvoorbeeld de verwarming lager gezet of tochtstrips aangebracht. Ruim een kwart heeft de verwarming voor de zomer al lager gezet (dan vorig jaar). 55% heeft dit gedaan vanaf de zomer.
  • Een maatregel die veel panelleden (60%) namen voor de zomer is het vervangen van lampen door ledlampen. Dit is een maatregel die bewoners van zowel huurwoningen als koopwoningen kunnen treffen.
  • Mensen die in een koopwoning of koopappartement wonen hebben meer mogelijkheden om energie te besparen. Maatregelen die deze panelleden veelal namen voor de zomer zijn: vervangen enkel of dubbel glas door isolerend glas (37%), dak isoleren (35%) of zonnepanelen installeren (35%).
  • Maatregelen die panelleden namen vanaf de zomer zijn met name: de verwarmingsketel opnieuw laten inregelen (bijvoorbeeld waterzijdig inregelen) (5%) of het vervangen van enkel of dubbel glas door isolerend glas (3%).
  • De meerderheid van het Bewonerspanel is niet bekend met de producten van de gemeente die helpen energie te besparen

Hulp en contact Onderzoek en cijfers