Resultaten bewonerspanel Gebeurtenissen in de wereld: wat doet dat met u?

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe het op dit moment (januari 2023) met Utrechters gaat. Dit gezien de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, inflatie, gestegen energieprijzen en corona. Hierdoor krijgt de gemeente een beeld van wat er leeft onder panelleden.

Samenvatting

  • De meerderheid van de panelleden maakt zich geen zorgen over de gevolgen van de situatie in Oekraïne.
  • We hebben panelleden gevraagd of zij door een aantal zaken stress ervaren. Stress over klimaatverandering komt het meeste voor: 77% heeft hier wel eens stress over. Ook stress over verdeeldheid in de samenleving (polarisatie) komt relatief veel voor (73%).
  • 71% geeft aan dat hun energiekosten het afgelopen jaar zijn gestegen. Dit heeft onder panelleden de meeste negatieve invloed op de temperatuur in hun huis.
  • Bij 40% is het inkomen het afgelopen verbeterd. Bij 42% is dit niet veranderd.
  • Wat betreft de ontwikkeling van de positie op de arbeidsmarkt: bij meer dan de helft van de respondenten is dit niet veranderd. Bij 22% is dit verbeterd en bij 8% juist verslechterd.
  • Aan panelleden die op het moment van peilen niet rond konden komen, hebben we gevraagd of dit te maken heeft met de inflatie/stijgende prijzen. Bij bijna de helft (46%) heeft het hier bijna volledig mee te maken en bij 44% deels.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers