Resultaten bewonerspanel Gebeurtenissen in de wereld

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe het op dit moment (februari 2024) met Utrechters gaat. Dit gezien diverse conflicten in de wereld en zaken als klimaat, woningmarkt en asielopvang. Met de resultaten uit deze peiling krijgen we een beeld wat onder panelleden leeft.

Samenvatting

  • Stress over klimaatverandering komt het meeste voor onder leden van het Bewonerspanel. 40% heeft hier wel eens stress over en slechts 12% heeft hier nooit stress over.
  • Ook stress over verdeeldheid in de samenleving (polarisatie) komt relatief veel voor. 30% van het Bewonerspanel heeft hier stress over en 8% heeft hier nooit stress over.
  • Aan panelleden is verder voorgelegd in hoeverre de huidige situatie van invloed is op hun leven. Zo blijkt onder andere dat minder dan een derde vertrouwen heeft in de toekomst. Verder vinden de meeste respondenten niet dat er overdreven veel aandacht is voor de vraagstukken en problemen die nu spelen. 12% vindt wel dat hier overdreven veel aandacht voor is.
  • Tijdens de peiling in februari 2024 is gevraagd naar de financiĆ«le situatie van het huishouden van panelleden. De meeste panelleden (46%) houden een beetje geld over. Ruim een kwart (28%) houdt veel geld over. 8% moet juist spaarmiddelen aanspreken om rond te komen.
  • Een derde van de panelleden kan niet rondkomen door inflatie en stijgende prijzen. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die aangegeven hebben zich in de schulden te moeten steken of spaarmiddelen te moeten aanspreken om rond te komen.

Resultaten bewonerspanel Gebeurtenissen in de wereld

Hulp en contact Onderzoek en cijfers