Resultaten bewonerspanel Hoogbouwvisie

Hoe denken inwoners over verschillende onderwerpen die te maken hebben met hoogbouw? Wij hebben dit aan het Bewonerspanel Utrecht gevraagd. De resultaten en de samenvatting hiervan leest u hieronder. De resultaten gebruiken we in de nieuwe hoogbouwvisie om te bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn voor Utrechters.

Samenvatting

Bijna 8 op de 10 deelnemers aan het onderzoek vinden dat nieuwe hoogbouw in Utrecht moet bijdragen aan:

  • het verminderen van CO2-uitstoot
  • het verminderen van energieverbruik
  • het verbeteren van de luchtkwaliteit

Voorkomen van een gesloten en/of anonieme uitstraling volgens deelnemers aan het onderzoek is het belangrijkst bij nieuwe hoogbouw

Daarnaast vinden deelnemers het belangrijk dat we bij nieuwe hoogbouw goed onderzoeken wat voor invloed het gebouw heeft op de skyline van Utrecht.

Meeste deelnemers aan het onderzoek geven voorrang aan groene binnentuinen op de begane grond van een gebouw

Op de begane grond van een gebouw is beperkte ruimte om alle voorzieningen van een gebouw te huisvesten. De meeste deelnemers geven voorrang aan groene binnentuinen, gevolgd door fietsparkeerplaatsen en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, ontmoetingscentra en kinderdagverblijven.

Deelnemers aan het onderzoek vinden zonnepanelen het meest geschikt als invulling voor daken op hoogbouw

In Utrecht willen we de daken van gebouw zoveel mogelijk benutten. Deelnemers vinden zonnepanelen het meest geschikt voor de daken van hoogbouw, gevolgd door groen.

Strook langs gevel vinden deelnemers aan het onderzoek beste manier om nieuwe hoogbouw aan te sluiten op de openbare ruimte

Met de nieuwe hoogbouwvisie willen we ervoor zorgen dat nieuwe hoogbouw en openbare ruimte op elkaar aansluiten en met elkaar verbonden worden. Naast een strook langs de gevel vinden deelnemers publiekstoegankelijke functies aan de straat (zoals winkels, maatschappelijke voorzieningen en horeca) een geschikte manier om nieuwe hoogbouw en de openbare ruimte op elkaar aan te sluiten.

Alle resultaten bewonerspanel hoogbouw

Hulp en contact Onderzoek en cijfers