Resultaten bewonerspanel Gezondheidstechnologie

Hoe denken leden van het Bewonerspanel Utrecht over gezondheidstechnologie? Voorbeelden van deze technologie zijn websites met gezondheidsinformatie, gezondheidsapps en games om te helpen met bewegen, gezond eten of afvallen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU).

Samenvatting

Deelnemers maken voor hun gezondheid het meest gebruik van websites met gezondheidsinformatie

Door deelnemers aan het onderzoek worden websites met gezondheidsinformatie het meest gebruikt: 13% gebruikt deze websites vaak en 55% soms. Ook maken zij relatief vaak gebruik van digitaal contact met een zorg-of hulpverlener om een afspraak te maken. Wanneer deelnemers deze technologieën (bijna) nooit gebruiken, komt dit in de meeste gevallen omdat ze het niet nodig hebben.

Deelnemers denken de komende 2 jaar het vaakst gebruik te gaan maken van: digitaal contact met zorgverlener voor afspraken en websites met gezondheidsinformatie

Vervolgens is aan deelnemers gevraagd van welke van vormen van gezondheidstechnologie zij de komende 2 jaar gebruik gaan of blijven maken. Meer dan de helft van de deelnemers wil of gaat gebruik maken van: digitaal contact met een zorg- of hulpverlener voor afspraken (53%) en websites met gezondheidsinformatie (52%).

Bijna 6 op de 10 deelnemers denken dat gezondheidstechnologie hen helpt om inzicht te krijgen in hun gezondheid

In 3 stellingen is aan deelnemers gevraagd hoe zij denken over het gebruik van gezondheidstechnologie. Hieruit blijkt dat bijna 6 op de 10 (57%) deelnemers aangeven dat deze technologie hen helpt om inzicht te krijgen in hun gezondheid. Daarnaast geeft 42% aan dat gezondheidstechnologie hen motiveert om aan hun gezondheid te werken.

Ruim 6 op de 10 deelnemers denken dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat mensen makkelijker contact kunnen leggen met hun zorgverlener

Aan de deelnemers zijn 4 stellingen voorgelegd over digitale toepassingen in de zorg. Hieruit blijkt onder andere dat ruim 6 op de 10 deelnemers (64%) denken dat digitale toepassingen ervoor kunnen zorgen dat mensen makkelijker contact kunnen leggen met hun zorgverlener.

Een op de 3 deelnemers is positiever gaan denken over digitale consulten met zorgverleners door uitbraak van het coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus is 36% van de deelnemers anders gaan denken over de mogelijkheid van digitale consulten met zorgverleners: 34% staat hier positiever tegenover en 2% negatiever.

Alle resultaten van bewonerspanel Gezondheidstechnologie

Hulp en contact Onderzoek en cijfers