Resultaten bewonerspanel Houtstook

Een open haard in het huis kan gezellig zijn. Maar ook ongezond voor u zelf en uw omgeving. Wat vinden Utrechters hierover?

Samenvatting

Met houtstook bedoelen we in dit Bewonerspanel het stoken binnen in het huis, dus met een hout- of pelletkachel of een open haard.

Overgrote meerderheid van leden Bewonerspanel kent de meeste tips om overlast houtstook te verminderen

De meeste bekende tips zijn: alleen droog hout stoken en geen behandeld hout stoken (bekendheid van 98% onder panelleden). Deze vraag stelden we alleen aan panelleden met een houtkachel die deze kachel het afgelopen jaar gebruikten.

96% van panelleden stoken (bijna) altijd alleen droog hout en laten vuur uitbranden

Daarnaast vroegen we hoe vaak men deze tips toepast. 5 van de 9 tips passen de panelleden (bijna) altijd toe. 96% van de panelleden stookt (bijna) altijd alleen droog hout. Ook zorgen 9 op de 10 panelleden (bijna) altijd voor volledige luchttoevoer voor verbranding van het hout.

Ruim 8 op de 10 panelleden vinden houtstoken slecht voor de luchtkwaliteit

Daarnaast is 80% het (zeer) eens met de stelling dat houtstoken gezellig is. Slechts 7% is het hier niet mee eens. Deze stellingen zijn voorgelegd aan alle panelleden (met of zonder houtkachel).

Meerderheid van panelleden heeft geen last van houtstook in de woonomgeving

Ongeveer 2/3 van de panelleden heeft geen last van houtstook in de woonomgeving tijdens het stookseizoen (oktober tot en met maart). 35% van de panelleden heeft er wel last van. Ze hebben het meeste last van stank (31%).

Ongeveer 2/3 van panelleden sluit ramen, deuren en/of luchtrooster bij last van houtstook

We vroegen aan panelleden die wel eens last hebben van houtstook of zij wel eens actie ondernemen. Er zijn panelleden die wel eens actie ondernemen. Meest voorkomende actie is dan sluiten van ramen, deuren en/of luchtroosters (66%). 15% van de panelleden geeft aan dat zij binnen blijven tot het stoken voorbij is en 7% gaat weg uit de omgeving tot het stoken voorbij is.

Resultaten bewonerspanel Houtstook

Hulp en contact Onderzoek en cijfers