Resultaten bewonerspanel Klimaatadaptatie en water

In Utrecht streven we naar klimaatbestendigheid. Wat doen we tegen extreme buien in de zomer, meer hittegolven, nattere winters en meer droogte? De gemeente gebruikt de resultaten uit deze peiling om te bepalen waar de gemeente prioriteit aan moet geven.

Samenvatting

  • Ruim acht op de tien panelleden maken zich zorgen over klimaatproblemen in de woon-en leefomgeving.
  • Van degenen die zich zorgen maken, heeft meer dan de helft zorgen over achteruitgang van de kwaliteit van het groen in de buurt door een gebrek aan biodiversiteit en/of droogte. Ook maakt meer dan de helft zich zorgen over achteruitgang van de kwaliteit van het water in sloten, vijvers, grachten en kanalen door droogte en hitte.
  • 49% van de panelleden heeft wel eens wateroverlast dat meer dan 30 minuten in de straat blijft staan.
  • Gemiddeld krijgt de waterkwaliteit in de buurt het rapportcijfer 6,5 van respondenten.
  • 62% van de panelleden ervaart wel eens last van hitte in de woning.
  • De helft heeft binnen vijf minuten lopen van de woning een plek om af te koeken bij hitte. De meeste panelleden zoeken bij hitte verkoeling in de woning (51%). Daarnaast zoekt 17% verkoeling in een park in de buurt.
  • 52% heeft het afgelopen jaar geen klimaatbestendige maatregelen genomen. Verder heeft 18% verharding of tegels weggehaald en 17% een regenton geplaatst.

Resultaten bewonerspanel Klimaatadaptatie en water

Hulp en contact Onderzoek en cijfers