Resultaten bewonerspanel Naam wijk West

Wat vinden de bewoners van wijk West over de naam van hun wijk: wijk West? Lees eerst de samenvatting van het rapport en daaronder alle resultaten van de bewonerspanel.

Naam wijk West gebruiken bewoners weinig

Bewonerspanelleden uit wijk West noemen de plek waar ze wonen in 13% van de gevallen volgens de wijknaam (West).

Naam wijk belangrijk voor inwoners

We vroegen aan de bewoners hoe belangrijk zij de naam van hun wijk vinden. Hierbij is niet specifiek aangegeven dat het over de naam 'West' gaat. Bijna 2/3 van de bewonerspanelleden vinden dit (zeer) belangrijk en 12% vindt dit (zeer) onbelangrijk.

Weinig steun voor de naam West

35% van de bewonerspanelleden uit de wijk West vindt 'West' een duidelijke naam voor hun wijk en 29% voelt zich verbonden met de naam West. In de peiling is ook gevraagd hoe panelleden staan tegenover een aanpassing van deze naam: bijna de helft heeft geen mening over een wijziging van de wijknaam. Bijna 1/3 is tegen wijziging van de naam. De namen van de subwijken (Lombok/Leidseweg, Nieuw Engeland/Schepenbuurt en Oog in Al/Welgelegen) waarderen de bewoners hoger dan de huidige wijknaam West. 

Resultaten bewonerspanel Naam wijk West

Hulp en contact Onderzoek en cijfers