Resultaten bewonerspanel Parken in Utrecht

De gemeente Utrecht is benieuwd naar het bezoek aan de grotere parken in de gemeente Utrecht. Dit zijn parken met een oppervlak van minimaal 6 hectare (ongeveer 12 voetbalvelden). Niet alleen panelleden konden meedoen aan dit onderzoek, er is ook een open link verspreid zodat ook andere inwoners van de gemeente hun mening konden geven. Het onderzoek liep in mei-juni 2023.

Samenvatting

 • Het Máximapark wordt het meest bezocht door respondenten: 38% bezocht dit park het afgelopen jaar en 18% ging het meest naar het Máximapark.
 • 7% bezoekt geen van de genoemde parken. Bijna een derde van deze personen geeft als reden dat ze liever in de eigen (volks)tuin of op het eigen balkon zitten.
 • 65% gaat meestal lopend naar hun meest bezochte park. Wandelen is de ‘populairste’ activiteit in parken. 80% wandelt meestal in het park.
 • Respondenten is vervolgens gevraagd hoe zij denken over het investeren in de parken: waar zou geld bij voorkeur aan besteed moeten worden? En wat zou men juist willen verwijderen/verminderen? Het gaat hierbij om het meest bezochte park.
  • Groen in het park: de meeste respondenten geven bij alle onderdelen aan dat het al goed is. Dit geldt vooral voor ‘het water zoals vijvers’: 84% vindt dit goed zoals het nu is.
  • Voorzieningen en inrichting van de openbare ruimte: hier zien we bijna evenveel respondenten die vinden dat er meer onderhoud moeten komen als respondenten die vinden dat dit goed is. Dit geldt ook voor toiletten. Bij andere zaken vindt de meerderheid het goed zoals het is, bijvoorbeeld bij verlichting, bankjes en evenementen. Bij evenementen vindt ruim een derde dat dit minder moet.
  • Speel- en sportvoorzieningen: de meerderheid vindt dit goed zoals het is.
 • De helft van respondenten ervaart het park (over het algemeen) als ‘gemiddeld druk’. 34% ervaart het meestal als (te) rustig en 16% als (te) druk.

Resultaten bewonerspanel Parken in Utrecht

Hulp en contact Onderzoek en cijfers