Resultaten bewonerspanel Utrecht 900 jaar, 2e peiling

In 2022 is Utrecht jarig. We vieren dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. De resultaten uit deze peiling gebruiken we om communicatie (eventueel) aan te passen/te verbeteren. Ook kunnen we bewoners en organisatie hiermee zo goed mogelijk informeren. De eerste peiling was in juni 2021.

Samenvatting

  • Bijna driekwart (73%) van de panelleden heeft iets gehoord, gezien of gelezen over Utrecht 900. Dit is hoger dan het aandeel in juni 2021 (53%).
  • De meeste panelleden (ongeveer een derde) denkt dat de viering gaat om 900 jaar stadsrechten.
  • Ook denken zij relatief vaak dat het gaat over het 900-jarig bestaan van de stad/de leeftijd van de stad.
  • 30% is van plan activiteiten te bezoeken of hieraan mee te doen.
  • De belangrijkste redenen om geen activiteiten te bezoeken zijn: geen interesse, geen behoefte en het programma niet aansprekend vinden.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers