Resultaten bewonerspanel Utrecht 900 jaar, 3e peiling

In 2022 vierden we Utrecht 900. Dit stadsfeest vond plaats tussen 2 juni en 11 november. Het programma bestond uit allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. De informatie uit deze peiling gebruiken we om de viering na te bespreken.

Samenvatting

  • Overgrote meerderheid (93%) hoorde, las of zag iets over Utrecht 900.
  • 88% hoorde of las iets over het programmaonderdeel La Vuelta Holanda. Van de andere onderdelen wist een lager aandeel panelleden af.
  • Meeste panelleden (56%) wisten van Utrecht 900 door uitingen in de stad. Dit zijn bijvoorbeeld vlaggen, reclameborden of overspanningen boven de straat.
  • Bijna de helft (45%) van de respondenten bezocht activiteit(en) van het programma.
  • 4 op de 10 respondenten vinden dat ze iets leuks meemaakten door de viering van Utrecht 900.

Onderzoek

Hulp en contact Onderzoek en cijfers