Resultaten bewonerspanel Utrecht 900 jaar

Wat vinden de inwoners over Utrecht 900 jaar? Lees hieronder de samenvatting van het rapport. Daaronder staan alle resultaten van het bewonerspanel.

Samenvatting

In 2022 is Utrecht jarig. We vieren vol trots dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Alle bewoners en organisaties kunnen meedoen aan dit stadsfeest en iedereen mag initiatieven indienen. De resultaten uit deze peiling worden gebruikt om bewoners en organisaties zo goed mogelijk te informeren.

  • Iets meer dan de helft van de panelleden heeft onlangs iets heeft gehoord, gelezen of gezien over Utrecht 900 jaar.
  • In de vragenlijst is ook een open vraag gestel 'Waar gaat Utrecht 900 jaar volgens u om?'. Meer dan de helft (56%) van de panelleden geeft aan dat het gaat om het feit dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft en/of dat de stad 900 jaar bestaat. Het vieren en herdenken (een groot feest of jubileum) wordt door 13% genoemd.
  • Tot slot is gevraagd wat zij het belangrijkst vinden bij het vieren van Utrecht 900 jaar. Een meerderheid (53%) van de panelleden geeft aan dat evenementen en initiatieven zo veel mogelijk gratis moeten zijn. Daarnaast geeft 37% van de respondenten aan dat Utrecht 900 jaar hen een gevoel moet geven van 'samen' en dat we bij elkaar horen.

Alle resultaten bewonerspanel Utrecht 900 jaar

Hulp en contact Onderzoek en cijfers