Resultaten inwonersenquête

Uitzicht vanaf het station op de sporen, de moreelsebrug, de jaarbeurs en het gebouw van de Rabobank.

Elke 2 jaar houden we een Inwonersenquête. Ongeveer 30.000 Utrechters ontvangen een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De enquête gaat over onderwerpen als veiligheid, openbare ruimte, milieu, wonen, dienstverlening door ons als gemeente, participatie en cultuur.

Publicaties Inwonersenquête

Hieronder vindt u links naar publicaties en informatie uit onderzoeken waarin gebruik is gemaakt van resultaten uit de Inwonersenquête.

Utrecht Monitor

Onderzoek verwerkt een uitgebreide keuze van de uitkomsten van de Inwonersenquête in de Utrecht Monitor. Dit is een jaarlijkse rapportage waarin beleid en maatschappelijke ontwikkelingen in Utrecht worden gevolgd.

Utrecht in Cijfers

Met dit online-systeem kunt u gemakkelijk zelf informatie kiezen: gegevens over de stad of van de wijk(en).

Dashboard Inwonersenquête

Vergelijk de nieuwste uitkomsten van de Inwonersenquête per (sub)wijk. U kunt 15 thema's bekijken.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers