Onderzoek en cijfers Resultaten inwonersenquête

Uitzicht vanaf het station op de sporen, de moreelsebrug, de jaarbeurs en het gebouw van de Rabobank.

Ieder najaar ontvangen 12.000 tot 27.000 Utrechters een uitnodiging om mee te doen aan de Inwonersenquête. Deze vragenlijst gaat over onderwerpen zoals veiligheid, openbare ruimte, milieu, wonen, dienstverlening door de gemeente, participatie en cultuur.

De resultaten uit de Inwonersenquête worden gebruikt in diverse rapporten. Er worden monitors, onderzoeken en rapportages van de gemeente mee gemaakt. Vele kunt u terugvinden op deze website. 

Publicaties Inwonersenquête

Hieronder vindt u links naar publicaties en informatie uit onderzoeken waarin gebruik is gemaakt van resultaten uit de Inwonersenquête.

Utrecht langs de Lat

Utrecht langs de Lat is een kleurrijke illustratie van enkele resultaten uit de jaarlijkse Inwonersenquête.

WistUdata

Met dit online-systeem kunt u gemakkelijk zelf informatie selecteren: gegevens over de stad of van de wijk(en).

Utrecht Monitor

Onderzoek verwerkt een uitgebreide selectie van de uitkomsten van de Inwonersenquête in de Utrecht Monitor. Dit is een jaarlijkse rapportage waarin beleid en maatschappelijke ontwikkelingen in Utrecht worden gevolgd.

WijkWijzer

De WijkWijzer is een bron van informatie over de tien Utrechtse wijken. In de WijkWijzer wordt gekeken naar 5 belangrijke thema’s. We vergelijken wijken met elkaar, en met het stadsgemiddelde. Veel gebruikte gegevens komen uit de Inwonersenquête.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Volg ons op Twitter