Verkeerscijfers

Hoeveel verkeer rijdt er in de stad? Is er iets veranderd in de aantallen auto’s en fietsers in de stad afgelopen jaar? Hoe ziet het er de komende jaren uit? Om terug te kijken gebruiken we verkeerstellingen en om vooruit te kijken hebben we een verkeersmodel.

Verkeerstellingen

Op de website Verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen en fietsers op de wegen. Het laat zien hoe de situatie nu is. U kunt ongeveer 1 jaar terugkijken.

Verkeersmodel

Een verkeersmodel is een instrument dat de hoeveelheid verkeer in de toekomst beschrijft. Hierdoor weten we wat er gaat gebeuren wanneer we nieuwe woonwijken of kantoren gaan bouwen. Of als we op het gebied van verkeer en vervoer maatregelen willen nemen. Het verkeersmodel bevat een schatting van de hoeveelheid (vracht)auto’s, fietsen en bussen/trams op de hoofdinfrastructuur van de stad in 2030. We gebruiken dit model onder andere voor:

  • berekenen van de hoeveelheid verkeer bij het aanleggen van wegen óf woon- en werkgebieden
  • beoordelen en toetsen van ruimtelijke plannen en vergunningen aan milieunormen, in het bijzonder aan de voorwaarden voor lucht- en geluidskwaliteit
  • opstellen van de jaarlijkse monitoringsrapportage voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
  • verkennen van nieuwe fietsverbindingen of onderzoek naar maatregelen aan het openbaar vervoer
  • bepalen van gevolgen van veranderingen in de infrastructuur

Nieuw verkeersmodel

Eens in de paar jaar werken we het verkeersmodel bij met de nieuwste informatie. Het gaat dan om verkeerstellingen, maar ook om verkeers- en bouwprojecten. Sinds 1 oktober 2018 is het nieuwe verkeersmodel VRU 3.4 in gebruik, met als basisjaar 2015 en prognosejaar 2030. In het prognosejaar staan de plannen waarover het college heeft besloten.

Meer informatie in de raadsbrief en de uitgangspuntennotitie

Rapportages

Meer cijfers over verkeer

In de monitor mobiliteitsplan staat wat de gevolgen van het verkeersbeleid zijn. Het geeft ook aan hoe de mobiliteit zich ontwikkelt. De monitor maken we elk jaar.

Lees de samenvatting monitor mobiliteitsplan

Ook in de Utrecht Monitor staan cijfers over verkeer. Bijvoorbeeld over het auto- en fietsbezit en de tevredenheid over het openbaar vervoer in de stad.

Bekijk de Utrecht Monitor

Hulp en contact Onderzoek en cijfers