Samenvatting monitor mobiliteitsplan

In de monitor mobiliteitsplan staat wat de gevolgen van het verkeersbeleid zijn. Het geeft ook aan hoe de mobiliteit in de stad zich ontwikkelt. De monitor maken we elk jaar. Hieronder staat de terugblik op 2021.

Mobiliteit in 2021 iets toegenomen, maar rustiger dan voor corona

De coronamaatregelen hadden in 2021 opnieuw grote invloed op de mobiliteit. Tot en met 2019 kwam de groei van de stad vooral terecht bij de fiets en het openbaar vervoer, wat in lijn is met de doelstelling uit het mobiliteitsplan. Na 2019 is vooral het aantal instappers in het openbaar vervoer sterk gedaald.

  • Er reden in 2021 per werkdag gemiddeld 4% meer fietsers op de 9 vaste telpunten in Utrecht dan in 2020. Vergeleken met 2019 reden er 25% minder.
  • Het aantal motorvoertuigen dat in 2021 op een werkdag van en naar Utrecht reed was 6% hoger dan in 2020 en 17% lager dan in 2019.
  • In 2021 stapten er op een gemiddelde dag 6% meer mensen in een bus of tram in Utrecht dan in 2020. Vergeleken met 2019 waren het er 48% minder. Het P+R gebruik nam sterk af met 39% ten opzichte van 2020 en 78% ten opzichte van 2019.
  • Het autobezit groeide in 2020 harder dan het inwonertal. Mogelijk is dit het gevolg van de coronamaatregelen, dit is niet onderzocht. Het gemiddeld aantal in Utrecht geregistreerde personenauto’s van particulieren per 1.000 inwoners nam toe van 295 naar 302 op 1 januari 2021. In de andere grote steden is eenzelfde ontwikkeling van het autobezit te zien.
  • Het aandeel gebiedsvreemd verkeer op de invalswegen is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Gebiedsvreemd verkeer is verkeer dat niet in het omliggende gebied moet zijn, maar daar wel rijdt. Op de verbindingswegen nam het percentage iets toe doordat het weer wat drukker is geworden op de snelwegen.

Verbetering luchtkwaliteit, afname aantal verkeersslachtoffers

De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide nam in 2020 af. Op de wegen in beheer van de gemeente werden vrijwel evenveel verkeersongevallen geregistreerd als in 2020 (+5 ongevallen). Er waren in 2021 77 minder verkeersslachtoffers dan in 2020 (21%).

Aanhoudende trend: steeds meer mensen kiezen voor deelauto en elektrische auto

Het aanbod aan andere duurzame vervoersmiddelen in plaats van de 'gewone' personenauto groeide verder in 2021. Dit past bij de ambities van het mobiliteitsplan waarmee we vooral inzetten op schone vervoersmiddelen die weinig ruimte innemen.

  • Er kwamen in 2021 meer deelauto’s, elektrische voertuigen en laadpunten in de stad. Het aantal deelauto’s nam toe van 5.225 in maart 2020 naar 7.038 in maart 2021. Het aantal volledig elektrische personenauto’s nam toe van 5.143 in december 2020 naar 7.012 in december 2021. Het aantal elektrische laadpunten nam toe van 2.425 in december 2020 naar 3.263 in december 2021.
  • Utrecht is in Nederland de stad met de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners.
  • Utrecht is koploper van de 4 grote steden voor het aantal geregistreerde volledig elektrische personenauto’s per inwoner.
  • Utrecht staat op de eerste plek van de 4 grote steden voor het aantal laadpunten per 1.000 inwoners.
  • Onderstaande grafiek geeft de groei aan van het aantal deelauto’s, elektrische auto’s en elektrische laadpunten van 2017-2021.

Grafieken mobiliteitsplan


Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

strategiemobiliteit@utrecht.nl