Onderzoek en cijfers Samenvatting monitor mobiliteitsplan

In de monitor mobiliteitsplan staat wat de gevolgen van het verkeersbeleid zijn. Het geeft ook aan hoe de mobiliteit in de stad zich ontwikkelt. De monitor maken we elk jaar. Hieronder staat de terugblik op 2020.

Minder verkeer door coronapandemie

In 2020 hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat het verkeer sterk afnam. Het gebruik van het OV nam meer af dan het aantal fietsers en motorvoertuigen.

 • Er reden per werkdag gemiddeld 31% minder fietsers op de 10 vaste telpunten in Utrecht dan in 2019.
 • Het aantal motorvoertuigen dat op een werkdag van en naar Utrecht reed was 22% lager dan in 2019.
 • Het aantal instappers in bus en tram is afgenomen met 51%.
 • Het P+R gebruik is sterk afgenomen met 63%.

Percentages 'gebiedsvreemd verkeer' nog steeds vrij hoog

Gebiedsvreemd verkeer is verkeer dat niet in het omliggende gebied moet zijn, maar daar wel rijdt.

Er reed minder verkeer van en naar Utrecht door de coronamaatregelen. Opvallend is dat het percentage gebiedsvreemd verkeer op de invalswegen wel bijna gelijk is gebleven.

 • De percentages gebiedsvreemd verkeer op de verbindingswegen namen af naar gemiddeld ruim 40%. Dit komt vooral door afname van het verkeer en dus de files op de snelwegen. Daardoor koos relatief gezien meer verkeer een route over de snelweg in plaats van over verbindingswegen door de stad.
 • Gemiddeld koos ruim 30% van de weggebruikers die Utrecht vanaf de ring in rijden niet de gewenste invalsroute. De gewenste invalsroute is de route die volgens het verkeersbeleid van de gemeente zorgt voor het minste verkeer door de stad. Dit zorgt voor meer verkeer door de stad dan nodig is. Dit percentage is niet gedaald ten opzichte van 2019.  De gewenste invalsroute is voor de weggebruikers niet altijd de snelste route.

Aanhoudende trend: steeds meer mensen kiezen voor deelauto en elektrische auto

Het aanbod aan andere duurzame vervoersmiddelen in plaats van de 'gewone' personenauto groeide verder in 2020. Dit past bij de ambities van het mobiliteitsplan waarmee we vooral inzetten op schone vervoersmiddelen die weinig ruimte innemen.

 • Er kwamen in 2020 meer deelauto’s, elektrische voertuigen en laadpunten in de stad. Het aantal deelauto’s nam toe van 2.533 in maart 2017 naar 5.225 in maart 2020. Het aantal volledig elektrische personenauto’s nam toe van 599 in december 2017 naar 5.160 in december 2020. Het aantal elektrische laadpunten nam toe van 1.398 in januari 2018 naar 2.803 in januari 2021. Onderstaande grafiek geeft de groei aan van het aantal deelauto’s, elektrische auto’s en elektrische laadpunten van 2017-2020.
 • Utrecht is in Nederland de stad met de meeste deelauto’s per inwoner.
 • Utrecht is koploper van de 4 grote steden voor het aantal geregistreerde volledig elektrische personenauto’s per inwoner.
 • Utrecht staat op de tweede plek van de 4 grote steden voor het aantal laadpunten per inwoner.

Vooruitblik na corona

We vroegen aan de leden van het bewonerspanel (februari 2021) naar onder andere hun toekomstverwachting na corona.
Leden:

 • Verwachten vaker thuis te werken dan voor corona:
  • bijna de helft van de panelleden (46%) verwacht vaker te gaan thuiswerken na corona
  • 9% verwacht dit minder vaak te doen dan voor corona
 • Verwachten vaker te gaan fietsen dan voor corona:
  • 16% verwacht vaker te gaan fietsen
  • 3% verwacht minder vaak te gaan fietsen
 • Verwachten minder vaak met het openbaar vervoer te reizen dan voor corona:
  • 15% verwacht vaker het openbaar vervoer te gaan gebruiken
  • 20% verwacht minder vaak het openbaar vervoer te gaan gebruiken
 • Verwachten de eigen auto na corona minder vaak te gaan gebruiken (15%) dan vaker (11%)
 • Een gelijk deel verwacht de deelauto vaker als minder vaak te gaan gebruiken (2%)

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl