Sensoren

Op verschillende plekken in de stad staan sensoren. Daarmee meten we hoe druk het is. Zo kunnen we het verkeer beter door de stad leiden. De metingen zijn anoniem: de sensoren meten alleen dat iemand voorbijkomt, niet wie. We kunnen mensen niet volgen met de sensoren.

Sensoren Rubenslaan

Op de Rubenslaan staan warmtesensoren. Deze sensoren meten met infrarood de warmte van mensen. Zo meet de camera hoe druk het is op de fietspaden. Deze gegevens stuurt de sensor naar de verkeerslichten. En blijft het verkeerslicht langer groen als er veel fietsers staan. Hierdoor kunnen fietsers beter doorfietsen.

Privacy

De warmtebeelden worden niet opgeslagen. De sensor slaat wel het aantal fietsers op dat voorbijfietst. De camera meet alleen warmte, niet wie er voorbijkomt. De sensor werkt niet met wifi-gegevens en meet niets van uw telefoon.

In de richting van het Ledig Erf:

 • bij de ingang van de parkeerplaats van het Diakonessenhuis, huisnummers 74 tot en met 180 (bij Careyn Swellengrebel).
 • bij huisnummer 67 (aan de noordkant van de weg).

In de richting van het Herculesplein:

 • bij het Kromme Rijn College.
 • bij huisnummer 67.

Sensoren binnenstad

In de binnenstad en op het stationsplein meten we met sensoren hoeveel voetgangers, fietsers of voertuigen voorbijkomen. Zo kunnen we zien hoe druk het is. De sensor meet de drukte 24 uur per dag en 7 dagen per week. Daardoor kunnen we maatregelen nemen om bezoekers beter en prettiger door de stad te leiden. En door de sensoren kunnen we meteen zien of de maatregelen invloed hebben. We kunnen dan opnieuw bijsturen, als het nodig is.

Privacy

Deze sensoren versturen nooit beelden en slaan ze niet op. De sensoren slaan alleen de aantallen op. De sensor werkt niet met wifi-gegevens en meet niets van uw telefoon.

Hoe kunnen de sensoren het verschil zien tussen voetgangers, fietsers, auto's en bussen? Dat werkt zo: deze sensor herkent de verschillende vormen van vervoer. De enige informatie die de sensor meet, is dat er ‘1 fietser’ of ‘1 auto’ is langsgekomen. De sensor kan dus alleen de manier van vervoer herkennen. De sensor kan niet zien wat bijvoorbeeld uw geslacht is.

 • Choorstraat 3-13
 • Domplein 2BISA
 • Oudegracht 112B
 • Oudegracht 136
 • Oudegracht 174
 • Rijnkade 1
 • Stadhuisbrug 1
 • Steenweg 59
 • Steenweg 72
 • Vredenburg 9
 • Vredenburgplein
 • Vredenburgviaduct/Vredenburgkade 11

Proef met informatie bij sensoren

Vanaf 21 mei hangen we nieuwe borden bij de sensoren. Op de borden staat informatie over wat de sensor meet. In mei juni en juli 2024 onderzoeken we of u de informatie duidelijk vindt, door met u in gesprek te gaan op straat. En of er nog extra informatie bij moet, of juist weg kan. Na de zomer 2024 maken we de resultaten van de proef bekend.

Landelijke samenwerking

Ook andere grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag) onderzoeken dezelfde borden de komende periode. Het doel is om de de informatie bij sensoren overal in Nederland hetzelfde te maken. Op de landelijke website Allesoversensoren.net vindt u meer informatie over het gebruik van sensoren in Nederland. 

Hulp en contact Onderzoek en cijfers