Telsensoren

Op 5 plaatsen op het stationsplein en op 25 plekken in de binnenstad meten we met sensoren hoeveel personen of voertuigen voorbij komen. Bijvoorbeeld voetgangers, fietsers of andere vervoersvormen. Door de metingen kunnen we zo nodig maatregelen nemen om bezoekersstromen beter en prettiger te leiden. Ook laten de tellingen het laatste gebruik en drukte zien. De cijfers helpen ons bij de herinrichting van gebieden om de inrichting en doorstroming zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk.

Over de metingen

  • De sensoren meten het aantal bewegingen van voetgangers en voertuigen zoals auto's en fietsen.
  • De sensoren meten 24 uur per dag en 7 dagen per week.
  • Door de metingen krijgen we meer inzicht in drukke momenten in de stad.
  • Door de metingen kunnen te drukke momenten en locaties gaan voorspellen.
  • De gemeente meet het effect van aanpassingen in de binnenstad, als bijvoorbeeld ingestelde loopstromen. De aanpassingen kunnen we vervolgens beter aan laten sluiten op de praktijk.

Privacy

De metingen zijn anoniem: de sensoren meten alleen dát iemand voorbijkomt, niet wie. De sensor werkt niet met wifi-gegevens en meet niets van uw telefoon. Het is niet mogelijk om mensen te volgen in de stad.

Hoe kunnen de sensoren dan onderscheid maken tussen voetgangers, fietsers, auto's en bussen? Dat werkt zo: deze sensor kan de verschillende vervoerswijzen herkennen. De enige informatie die de sensor verlaat, is dat er ‘1 fietser’ of ‘1 auto’ is langsgekomen. Er worden door de sensor nooit beelden opgeslagen of verstuurd, dit noemen we ‘privacy by design’. De sensor kan dus alleen de wijze van vervoer herkennen. De sensor kan niet zien wat bijvoorbeeld uw geslacht is.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers