2022-0081 Woo-besluit over communicatie inzake deelscooters

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten vanaf 1-1-2019 betreffende de communicatie tussen de gemeente Utrecht en belanghebbenden over deelscooters. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl