Woo-verzoek

De burgemeester heeft op 20 december 2022, 31 januari 2023 en 21 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van platform Investico. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over Wom-besluiten, kennisgevingen en noodbevelen. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-deelbesluiten en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-deelbesluit 1

Woo-deelbesluit 2

Woo-deelbesluit 3

Deelbesluit 1, bijlage deel 1

Deelbesluit 1, bijlage deel 2

Deelbesluit 1, bijlage deel 3

Deelbesluit 1, bijlage deel 4

Deelbesluit 1, bijlage deel 5

Deelbesluit 2 bijlagen

Deelbesluit 3 bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl