Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd om de (ruwe) meetgegevens met vermelding van de precieze plek waar de metingen zijn verricht t.o.v. de geluidsbron en de wijze van meten van evenement Pandora. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Een document betreft een Excelbestand, deze kunnen wij niet op de website plaatsen. Mocht u toch dit bestand willen inzien dan kunt u contact opnemen met woo@utrecht.nl zodat wij dit aan u kunnen verstrekken.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl