Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de overschrijding van de behandeltermijn op het bezwaar. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden. 

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen

Intrekking besluit 24 oktober 2023
Verzoeker heeft verzocht om het eerdere Woo-besluit van 24 oktober 2023 in te trekken en heeft het ingediende Woo-verzoek aangepast. Met het besluit van 16 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders dan ook het eerdere besluit van 24 oktober 2023 ingetrokken.


 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl