Woo-verzoek

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 23 bomen, Kanaalweg 14-17 te Utrecht, GU-Z2024-0001117

Kanaalweg 14-17 te Utrecht

GU-Z2024-0001117

Toelichting: het kappen van 23 bomen

Datum ontvangst aanvraag: 25 januari 2024

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • Kijk hieronder op deze webpagina of er bijlagen staan die u wilt inzien.
  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:
    • Het kenmerk van deze aanvraag,
    • uw naam, adres en telefoonnummer,
    • en welke informatie u wilt inzien.

Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

Aanvraag

Foto's bomen

Onderbouwing bomenkap Smart Business Park

Overzicht bomen

Plattegrond 1

Plattegrond 2

Rapport

De publicaties over omgevingsvergunningen kappen worden tijdelijk op www.utrecht.nl bij de Woo-dossiers gepubliceerd. Naar verwachting zullen de publicaties medio februari weer op de website www.overheid.nl onder bekendmakingen worden geplaatst.

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl