Subsidiehulp Subsidies kunst en cultuur

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

 • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
 • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Voor makers, organisaties en bedrijven (professioneel of amateur)

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteitBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject.

 • Aanvragen kan tot en met 15 september 2021, daarna tot en met 15 november 2021
 • Bedrag: minimaal € 1000, maximaal  € 20.000, maximaal 50% van de totale kosten

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberenBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

 • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
 • Laagdrempelige en snelle subsidie
 • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
 • Bedrag: maximaal  € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Ontwikkelsubsidie voor artistieke of zakelijke ontwikkeling van maker of organisatie Beschikbaar

Voor een traject gericht op de eigen artistieke of zakelijke ontwikkeling. Denk aan het volgen van masterclasses, artistiek onderzoek doen, of experimenten met nieuwe verdienmodellen.

 • Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021
 • Bedrag: minimaal € 2000, maximaal € 7.500 (voor makers) of € 10.000 (voor organisaties)

Aanvragen of meer informatie over ontwikkelsubsidie cultuur

Subsidie voor activiteit voor viering van Utrecht 900 jaar Beschikbaar

Voor activiteiten tussen 2 juni en 11 november 2022 in verband met de viering van Utrecht 900 jaar.

 • Aanvragen kan tot en met 31 december, daarna tot en met 31 maart 2022
 • Bedrag: maximaal € 50.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie Utrecht 900 jaar

Subsidie activiteit voor jongeren Beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

 • Aanvragen kan tot en met 1 november 2021 voor activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid.
 • Aanvragen kan tot en met 31 juli 2022 voor extra inzet van jongerenwerk om meer kwetsbare jongeren te bereiken en passende ondersteuning te bieden.
 • Bedrag: geen minimum- of maximumbedrag

Aanvragen of meer informatie over subsidie activiteiten voor jongeren

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

 • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
 • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Alleen voor organisaties en bedrijven (professioneel of amateurkunst)

Let op: hierboven staan meer subsidies voor organisaties en bedrijven (en makers).

Subsidie om activiteiten erfpacht te organiserenBeschikbaar

Organiseert u een activiteit die Utrechts erfgoed openbaar maakt voor publiek? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen.

Aanvragen of meer informatie over subsidie organiseren activiteiten erfpacht

Subsidie voor programmeren van reeks activiteiten Beschikbaar

Voor een cultureel programma (een reeks van activiteiten) voor publiek in bestaande zalen of op nieuwe locaties.

 • aanvragen kan tot en met 30 november 2021
 • bedrag voor bestaande zaal: maximaal € 30.000
 • bedrag voor nieuwe locatie: maximaal  € 50.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie organiseren cultureel programma

Subsidie om cultureel evenement coronaproof te maken Beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele evenementen die in 2021 zijn. Het evenement moet al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2021
 • Bedrag voor klein evenement: maximaal € 5.000
 • Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal € 20.000
 • Bedrag voor groot evenement: maximaal € 40.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie voor coronamaatregelen culturele evenementen

Subsidie om culturele activiteiten op (niet cultureel) evenement coronaproof te maken Beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele activiteiten op andere evenementen (zoals sportevents of food-festivals) die in 2021 zijn. Het evenement moet al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

 • Aanvragen kan tot en met 31december 2021
 • Bedrag voor klein evenement: maximaal  € 1.250
 • Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal  € 5.000
 • Bedrag voor groot evenement: maximaal  € 10.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie voor coronamaatregelen culturele activiteiten

Subsidie voor amateurkunst: artistieke leiding, huur en andere middelen Niet meer beschikbaar

Voor het mogelijk maken van amateurkunstbeoefening. Denk ook aan wat u nodig heeft voor online activiteiten.

 • Bedrag voor artistieke leiding: maximaal € 2.000 per groep
 • Bedrag voor huur van oefenruimte of andere zaken die u nodig hebt: maximaal € 1.000 per groep

Aanvragen of meer informatie over basissubsidie amateurkunst

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag

Subsidies die nu niet beschikbaar zijn

Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor cultuur- of erfgoedinstellingen, -verenigingen of -bedrijven die door de coronamaatregelen in de problemen komen. U kon tot en met 9 mei 2021 deze subsidie aanvragen.
Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen is niet meer beschikbaar.

Subsidie voor amateurkunsteducatie 2022-2024 Niet meer beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

De subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 is niet meer beschikbaar.

Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

Subsidie voor professionele makers die minimaal 2 jaar cultureel actief zijn en niet eerder meerjarige subsidie hebben aangevraagd.
Tweejarige subsidie 2021-2022 (cultuurnota) is niet meer beschikbaar.

Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota)Niet meer beschikbaar

Subsidie voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.
Meerjarige subsidie 2021-2024 (cultuurnota) is niet meer beschikbaar.

Stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2021-2022Niet meer beschikbaar

Subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties.
Stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur is niet meer beschikbaar.

Evenementenfonds Niet meer beschikbaar

Subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.
Subsidie evenementenfonds is niet meer beschikbaar.

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht