Bestuur en organisatie Subsidiehulp

In de Subsidiehulp vindt u alle informatie over de subsidieregelingen. Op de informatiepagina van elke subsidie staat hoe u die aanvraagt. Dit gaat meestal via een digitaal aanvraagformulier. Daar kunt u eventuele bijlagen uploaden.

Tip

Bij een subsidieaanvraag hoort een begroting. Wilt u weten welke posten hier in moeten staan of waarom wij die willen weten? Bekijk dan de toelichting (pdf 83,1 kB).

Voor de begroting is ook een format in Excel beschikbaar. U kunt deze opvragen via subsidie@utrecht.nl. Gebruik van het format is niet verplicht.

Op zoek naar een subsidie? U kunt op verschillende manieren zoeken naar subsidies.

Vind hier alle subsidies ingedeeld op aanvrager:

particuliereen stichting/verenigingeen bedrijf

Of kijk in het menu naar de subsidies per onderwerp.

Initiatievenfonds

Voor een buurtactiviteit en andere vrijwilligersinitiatieven bestaat het Initiatievenfonds. U kunt een bijdrage vragen voor initiatieven die onze stad beter en socialer maken. Denk hier aan straatfeesten, planten van bomen of opknappen van een pleintje. Meer informatie leest u op utrecht.nl/initiatievenfonds.

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening