nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente investeert met de subsidieregeling ‘Herstel kelders wervengebied’ in het waterdicht maken en herstellen van private kelders in het wervengebied. Per vandaag kan deze subsidie door keldereigenaren worden aangevraagd. Hiermee willen we eigenaren van werf- of kluiskelders zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden van dit monumentale Utrechtse erfgoed.

Wethouder werven Rachel Streefland: “Het is nodig om de kelders in het wervengebied veilig te houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Met de subsidie kunnen eigenaren van een monumentale werf-, kluis- of straatkelder subsidie krijgen voor het onderhoud, herstel en het waterdicht maken van hun kelders. Én ondersteuning bij het organiseren hiervan, want een monumentale kelder verbouwen kan best ingewikkeld zijn. Wetten en regels, technische aspecten, omgang met erfgoed, opdrachtgeverschap: er komt veel bij kijken.”

Tijdelijke subsidieregeling
De regeling is per vandaag van kracht voor 2 jaar, en geldt voor alle werf-, kluis- en straatkelders in het wervengebied. De gemeente wil samen met keldereigenaren ieder jaar 35 kelders herstellen. We geven daarbij de komende twee jaar prioriteit aan kelders met ernstige lekkage of ernstige gebreken in de constructie en kelders waar de gemeente gelijktijdig de slechte wal- en kluismuren herstelt (bijvoorbeeld aan de Kromme Nieuwgracht en Drift). De tijdelijke subsidieregeling is de voorloper op de definitieve financiële regeling die uit de onderzoeken volgt.

4 miljoen en kostenverdeling
Er is voor de komende twee jaar € 4 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidieregeling beschrijft hoe de kosten voor het herstel van een kelder worden verdeeld tussen de gemeente en keldereigenaar. De gemeente betaalt alle kosten voor het maken van een herstelplan en de bijbehorende onderzoeken en inspecties. De gemeente betaalt ook alle kosten voor de bereikbaarheid en het beperken van de overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van het werk. Tot € 50.000 betaalt de gemeente de helft van de kosten voor onderhoud, herstel en waterdicht maken. Voor de verdeling van kosten tussen € 50.000 en het maximale bedrag van € 250.000 kijken we eerst of de kosten eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of de keldereigenaar zijn toe te schrijven. De gemeente betaalt 100% van de kosten van het herstel van constructieve gebreken die aan de gemeente zijn toe te schijven. Denk aan schade door zwaar verkeer, boomwortels, of instabiele funderingen van wal- en kluismuren. Als de gebreken zijn toe te schrijven aan de eigenaar, bijvoorbeeld door onjuiste verbouwingen, dan betaalt de eigenaar 100% van de kosten. Als de kosten niet eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of eigenaar zijn toe te schijven, dan betaalt de gemeente 90% en de eigenaar 10%.

In de praktijk komt dat erop neer dat voor het herstel van een kelder voor het maximale bedrag van € 250.000, waarvan de schadeoorzaken onduidelijk zijn, de gemeente € 205.000 betaalt en de keldereigenaar maximaal € 45.000.

Adviescommissie
Als de keldereigenaar en de gemeente het niet eens worden over de kostenverdeling of over de vraag of kosten voor subsidie in aanmerking komen, vragen we voor het besluit over de subsidieaanvraag advies aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie is ingesteld mede naar aanleiding van de reacties van keldereigenaren op de uitgangspunten voor de financiële regeling. De commissie gaat bestaan uit deskundigen op het gebied van schade, herstel, erfgoed en kostentoedeling en wordt komend voorjaar samengesteld. Keldereigenaren worden gevraagd om mee te denken over de profielen voor de commissieleden.

Twee keer subsidie
De subsidieregeling maakt deel uit van de samenwerking tussen keldereigenaren en gemeente bij het onderhoud en herstel van kelders. De keldereigenaar selecteert een bureau dat herstelplannen maakt en krijgt daarvoor subsidie. De gemeente helpt daarna bij het voorbereiden van de aanvraag van de subsidie en vergunning voor de uitvoering van het herstelplan.

“De regeling is gemaakt met inbreng van keldereigenaren. In één-op-één gesprekken, burenoverleg, mail- en briefwisselingen zijn vragen en reacties opgehaald en in de regeling verwerkt”, aldus Streefland. “We vinden het ontzettend belangrijk dat juist de keldereigenaren zelf hebben kunnen meedenken over de regeling die van kracht gaat zijn over hun eigendom.” De subsidieregeling geldt tot 1 juli 2024. Daarna komt er een definitieve subsidieregeling. “De tussenliggende tijd benutten we om – terwijl we keldereigenaren helpen hun kelders te herstellen – te leren over schade aan kelders en schadeoorzaken, herstel, kosten en kostenverdeling en onze samenwerking bij het behoud van ons erfgoed. De inzichten die we met elkaar al werkenderwijs opdoen, verwerken we in de definitieve regeling. De gemeente vertrouwt erop met deze regeling een goede basis te leggen om samen met keldereigenaren te werken aan het herstel en behoud van ons unieke erfgoed.”

Bekijk de inforgraphic over de financiele regeling voor keldereigenaren hier: Document Utrecht - Infographic financiele regeling keldereigenaren.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).

Vind hier meer informatie over de 10 stappen naar het herstellen kelders: Subsidie kelders wervengebied | Gemeente Utrecht

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht