48 sociale huurwoningen aan Dickensplaats

Het college heeft de zogeheten bouwenveloppe met voorwaarden vastgesteld voor de bouw van 48 sociale huurwoningen aan de Dickensplaats in Oog in Al. Hier komen 24 appartementen en 24 eengezinswoningen. De nieuwbouw vervangt een verouderd appartementencomplex van Mitros met acht sociale huurwoningen, een garage met showroom en 96 garageboxen. De bouwenveloppe vormt de basis voor het bestemmingsplan, dat naar verwachting eind dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De bouw kan dan begin 2020 starten.

"Het bouwplan speelt mooi in op de ambities van onze stad", zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). "De stad groeit gestaag. We willen die groei opvangen door inbreiding en verdichting in de bestaande buurten van de stad en door toevoeging van duurzame woningen."

Leefgalerij
Het nieuwe appartementencomplex krijgt een zogenoemde leefgalerij die het contact tussen bewoners moet bevorderen. De eengezinswoningen krijgen twee bouwlagen met een plat dak en sluiten daarmee aan op de omliggende bebouwing. Op het binnenterrein komen bomen en een klein parkje, waarmee het gebied een goede balans heeft tussen wonen en groen. In het kader van circulair slopen en bouwen, wordt onder meer onderzocht of de karakteristieke showroom van de garage elders in de stad hergebruikt kan worden.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht