83 Utrechtse organisaties vragen cultuursubsidie aan voor 2021-2024

83 Utrechtse organisaties hebben op basis van de Cultuurnota “Kunst kleurt de stad” een aanvraag ingediend voor gemeentelijke cultuursubsidie voor de periode 2021-2024. 29 van de 83 aanvragers krijgen in de huidige periode nog geen subsidie. De organisaties zoals theater en dansgezelschappen, podia, musea, wijkcultuurhuizen, festivals en instellingen voor muziek en media/film vragen in totaal 18,79 miljoen euro. Er is 13,85 miljoen euro beschikbaar om te zorgen dat er ook in 2021-2024 in Utrecht een cultuuraanbod is voor iedereen.

Oordeel van onafhankelijke experts
Een onafhankelijke adviescommissie van experts op het gebied van professionele- en amateurkunst gaat de aanvragen inhoudelijk beoordelen. Zij toetst de plannen aan de criteria uit de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’. Belangrijk is dat het totale cultuuraanbod van alle gesubsidieerde partijen ervoor zorgt dat Utrecht een bruisende cultuurstad blijft van, voor en door iedereen met (inter)nationale aantrekkingskracht. De commissie beoordeelt de individuele plannen in de eerste plaats op de artistieke en zakelijke kwaliteit. Daarna kijkt een kerncommissie van 7 leden samen met de voorzitter naar alle aanvragen. Bij die beoordeling zijn verscheidenheid en inclusiviteit belangrijke criteria.

De Leden van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 met voorzitter Ernestine Comvalius – Fotograaf Rick Huisinga


Voor de zomer collegebesluit
De adviescommissie adviseert het college van B en W of de plannen van de organisaties bijdragen aan een cultuurstad zoals beschreven staat in de cultuurnota. Omdat er 40% meer geld is aangevraagd dan er beschikbaar is, heeft de commissie de opdracht extra scherp te kijken naar de gevraagde bedragen, de onderbouwing van de plannen en de toegevoegde waarde voor het Utrechtse cultuuraanbod. Daarna brengt de commissie haar advies uit. Voor de zomer volgt een collegebesluit en horen de organisaties op hoeveel subsidie zij de komende vier jaar mogen rekenen.
Het Centraal Museum, de Stadsschouwburg Utrecht en TivoliVredenburg hebben eveneens hun plannen ingediend. De gemeente heeft met deze organisaties lange termijn afspraken gemaakt over de financiering. Deze subsidie gaat niet af van de genoemde 13,85 miljoen euro. Ook ’t Hoogt in Transitie (HIT) die een plek krijgt in de innovatieve locatie voor film- een beeldcultuur De Machinerie in het Werkspoor, waarvan het plan vorig jaar werd beoordeeld, valt buiten de regeling.

Lees meer op https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/cultuurnota-2021-2024/

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht