Actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier' aangenomen door gemeenteraad

De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'. Hierin staan acties om meer inspraak te organiseren door verschillende Utrechters en om de samenwerking in buurten te verbreden.

 

In het actieprogramma staat onder andere dat er vanaf 1 januari 2020 nieuwe wijkplatforms komen in plaats van de huidige wijkraden. Deze platforms leggen verbindingen met buurtgroepen, bewonerscomit├ęs, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties en met de gemeente. Zo kunnen bewoners van wijken en buurten zich beter laten horen bij het maken van plannen. De platforms in de wijken passen bij het karakter, de dynamiek en de mensen die er wonen en werken.

Tot slot komt er een pilot buurtbudgetten, waarbij bewoners (online) plannen kunnen indienen binnen een beschikbaar budget en over die plannen stemmen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht