Bestuur en organisatie Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten of meedoen.

Actieprogramma Samen stad maken

  • Meer verschillende Utrechters betrekken bij wat er gebeurt én gaat gebeuren in hun buurt en stad.
  • Een grotere aanwezigheid van de gemeente in wijken en buurten.

Dat is wat het college wil met het actieprogramma. De gemeenteraad heeft dit voorstel 16 juli ontvangen en neemt na de zomer een besluit erover.
Bekijk het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ (pdf, 7,4 MB)

Snel kijken naar het actieprogramma? Op de laatste pagina staat ook een samenvatting.

Aan de slag met participatie?

De Utrechtse Participatiestandaard is een werkwijze om bewoners en belanghebbenden bij projecten en beleid te betrekken. Deze participatiestandaard vernieuwen we in de tweede helft van 2019. Vragen over participatie? Mail je vragen naar participatie@utrecht.nl.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau

Uw mening