Bestuur en organisatie Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op wat de gemeente doet. De gemeente wil meer verschillende Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten. En de samenwerking in buurten verbeteren. Daarvoor is een actieprogramma gemaakt.

Actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier

Het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ geeft aan hoe we participatie organiseren. Participatie betekent dat de gemeente samen de stad maakt met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Zodat meer Utrechters zich betrokken voelen en invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen in de stad.

U kunt het volgende van de gemeente verwachten:

  • Per plan kijken we hoe we de participatie regelen (maatwerk)
  • We betrekken meer verschillende Utrechters, ook mensen die niet snel zelf meepraten, denken of doen.
  • Er is meer aandacht voor betrokkenheid vanaf het begin.
  • We zijn vanaf de start duidelijk over de ruimte die mensen hebben om mee te praten. We zijn ook duidelijk over rollen, budget en besluitvorming.
  • We communiceren tijdens het hele proces en delen het resultaat van de participatie.

Bekijk het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ (pdf, 7,4 MB)

Op de laatste pagina staat een samenvatting.

Wat verandert er?

Meer online participatie

Voor veel mensen bieden websites, apps, sociale media en andere digitale kanalen een laagdrempelige manier om van zich te laten horen en om informatie te krijgen. Om meer verschillende mensen te bereiken gaan we vaker digitale participatie organiseren. Dan hoeven belangstellenden niet altijd naar een bewonersavond te komen, maar kunnen ze op hun eigen moment bijdragen aan nieuwe plannen. We gebruiken vaker een mix van online en andere communicatie, bijvoorbeeld bijeenkomsten.

Nieuwe wijkplatforms

Wijkplatforms komen vanaf 1 januari 2020 in plaats van wijkraden. De opzet van de wijkraad past niet meer goed bij de huidige samenleving. Meer groepen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. De nieuwe wijkplatforms leggen – als een spin in het web – contact  met buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen en organisaties en de gemeente. Zo wordt een breder geluid uit de wijk naar voren gebracht. En kan de gemeente  beter samenwerken bij het maken van plannen.

Per wijk is er straks tenminste één wijkplatform dat past bij het karakter, de dynamiek en de mensen die er wonen en werken. De huidige wijkraden en de gemeente (de wijkbureaus) nemen samen het initiatief voor de vorming van de platforms. Iedereen die wil, is welkom om mee te praten.

Participatieleidraad

Hoe we bewoners, ondernemers en professionals betrekken bij projecten en beleid staat in de nieuwe participatieleidraad.

Meer invloed op buurtbudgetten

We willen Utrechters ook directe invloed geven op hun woon- en leefomgeving.  We gaan aan de slag met buurtbudgetten. In de nieuwe aanpak kunnen buurtbewoners plannen indienen binnen een beschikbaar budget en over die plannen stemmen.

Hulp en contact Wijken

Telefoon

14 030

E-mail

wijken@utrecht.nl

Bezoekadres

Bezoek uw wijkbureau

Uw mening