Bestuur en organisatie Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten of meedoen.

Vernieuwen participatiebeleid

Het college van B en W wil het participatiebeleid vernieuwen, verder bouwen aan wat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Daarvoor maken we een actieprogramma, dat rond de zomer door het college naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Hoe maakt het college een actieprogramma?

Als basis gebruiken we het voorstel van het college: Samen stad maken op de Utrechtse manier. Tijdens een werkconferentie in maart spraken bewoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren hierover. De acties gaan o.a. over wijk- en buurtplatforms, online participatie en buurtbudgetten. Een groep bewoners presenteerde op de werkconferentie 'Utrechtse principes voor samen stad maken' (pdf, 317 kB). De opbrengsten van de werkconferentie zijn input voor een actieprogramma.

Aan de slag met participatie?

Neem kennis van de Utrechtse Participatiestandaard. Dit is een werkwijze om bewoners en belanghebbenden bij projecten en beleid te betrekken. Deze participatiestandaard actualiseren we in 2019. Vragen over participatie? De adviseurs van het wijkbureau geven participatieadvies of mail naar participatie@utrecht.nl.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau