Bestuur en organisatie Participatiebeleid

In Utrecht kan iedereen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk Utrechters bereiken, ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten of meedoen.

Actieprogramma Samen stad maken

  • Meer verschillende Utrechters betrekken bij wat er gebeurt én gaat gebeuren in hun buurt en stad.
  • Een grotere aanwezigheid van de gemeente in wijken en buurten.

Dat is wat het college wil met het actieprogramma. De gemeenteraad heeft deze 16 juli ontvangen. Na de zomer besluiten zij erover.
Bekijk het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ (pdf, 7,4 MB)

Snel kijken naar het actieprogramma? Op de laatste pagina staat ook een samenvatting.

Vernieuwen participatiebeleid

Het college van B en W wil het participatiebeleid vernieuwen en verder bouwen aan wat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Dat gebeurt samen met inwoners en partijen in de stad. Zo hebben bewoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren met elkaar het collegevoorstel 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'  besproken. Dit gebeurde tijdens een werkconferentie in maart. Een groep bewoners presenteerde op de werkconferentie 'Utrechtse principes voor samen stad maken' (pdf, 317 kB). Deze en andere gesprekken hebben input geleverd voor het actieprogramma.

Aan de slag met participatie?

De Utrechtse Participatiestandaard is een werkwijze om bewoners en belanghebbenden bij projecten en beleid te betrekken. Deze participatiestandaard vernieuwen we in de tweede helft van 2019. Vragen over participatie? Mail je vragen naar participatie@utrecht.nl.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau