Bestemmingsplan NPD-strook voorgelegd aan de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan voor de NPD-strook in Overvecht aan de Gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting zal de raad hier nog voor de zomer over besluiten.

Ruim duizend nieuwe woningen
De NPD-strook (de voormalige Nederlandse Pakketdienst) ligt in het centrumgebied van Overvecht. Het gebied wordt begrensd door de Seinedreef (parkeerplaats Shoppingcenter Overvecht), de Zamenhofdreef, de Brailledreef en de voormalige uitrit van de NPD. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 700 studentenwoningen en 360 appartementen voor senioren en starters. Het betreffen huurwoningen, waarvan minimaal 100 (midden)huur. De eerste woningen zullen naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd. Verder komt er 4000 vierkante meter beschikbaar voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, sportfaciliteiten, dienstverlening, culturele voorzieningen en horeca.

Groei van de stad
“Met de nieuwe invulling van de NPD-strook zal het gebied nog méér een centrum voor de wijk worden,” meent wethouder Kees Geldof (Grondzaken). Hij wijst ook op de groei van Utrecht. Dit jaar passeert de stad de grens van 350 duizend inwoners. “Met de plannen rond de NPD-strook beantwoorden we ook de grote woningvraag van starters, senioren en studenten.” Vorige week maakte wethouder Geldof al bekend dat de openbare ruimte rond het Shoppingcenter Overvecht ook wordt opgeknapt. De herinrichting moet het gebied veiliger maken voor voetgangers en fietsers, en zal meer eenheid creëren tussen het bestaande deel rond het winkelcentrum en het nieuw te ontwikkelen deel van de NPD-strook. 

Vervolgstappen
Vorig jaar maart heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) al vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is daar een verdere uitwerking van. Vorig jaar is een tender uitgeschreven, waarna ontwikkelaars AM en Van Wijnen in juni 2017 werden geselecteerd om het plan rond de NPD-strook te realiseren. Bij instemming door de gemeenteraad, zal het bestemmingsplan worden vastgesteld. Belanghebbenden hebben vervolgens zes weken de tijd om beroep in te stellen bij de Raad van State.

Meer informatie: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/centrum-overvecht-opnieuw-inrichten-gebied/woningen-npd-strook/

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht