nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht gaat culturele activiteiten op meer plekken in de stad mogelijk maken. Bijvoorbeeld in bibliotheken, nachtclubs, kerken en leegstaande panden. Met een nieuwe subsidie voor organisatoren van deze activiteiten, wil het college de programmeercapaciteit in de stad tijdelijk flink vergroten voor de Utrechtse makers en hun publiek.

Anke Klein, wethouder Cultuur: “Theaters en bestaande muziekpodia zijn weer open, maar bezoek is slechts op beperkte schaal mogelijk. Met de nieuwe subsidieregeling van de gemeente Utrecht wordt het aantal podia als het ware even uitgebreid. Beeldend kunstenaars, muzikanten, acteurs en programmamakers krijgen zo de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken op meer en verrassende plekken in de stad. En het publiek kan volop genieten van al die bijzondere, mooie of prikkelende voorstellingen die de sector ons wil laten zien.”

Veel programma’s zijn vanwege de sluiting door corona uitgesteld of doorgeschoven. Daardoor is veel werk niet getoond aan het publiek en is er in de oorspronkelijke programmering weinig ruimte voor nieuwe activiteiten. Door deze subsidieregeling komt er meer ruimte beschikbaar. Er liggen kansen om plekken te benutten waar nu geen gesubsidieerd cultuuraanbod is, bijvoorbeeld in wijkcultuurhuizen, broedplaatsen, bibliotheken en boekhandels, in niet-gesubsidieerde nachtclubs en kerken en galeries. Ook staan in de binnenstad en daarbuiten panden leeg. Denk aan winkels, kantoorgebouwen, loodsen of buitenlocaties. Met een subsidieprikkel wil de gemeente ook op die plekken cultuur mogelijk maken.

Pop-up live subsidiespreekuur

De subsidie geldt voor activiteiten die starten in 2021. Deze mogen doorlopen in het feestjaar van Utrecht 900 in 2022. Het minimum subsidiebedrag is 3.000 euro. Het maximum is 50.000 euro. Een aanvrager kan voor maximaal twee programma’s subsidie krijgen vanuit deze regeling.

Op 15 juni van 13.00 tot 17.00 uur houdt de gemeente een subsidiespreekuur. De afgelopen tijd waren deze spreekuren alleen online, maar dit keer is dit live in een leegstaand pand aan de Steenweg 34. Hier kunnen aanvragers terecht met al hun vragen over deze programmeerregeling en over andere cultuursubsidies. Hiervoor kunnen kunst- en cultuurmakers en organisatoren zich aanmelden door een mail te sturen naar steunvoorcultuur@utrecht.nl.

Extra begeleiding van studenten naar werk

Naast dat Utrecht investeert in huidige kunst- en cultuurmakers, heeft de gemeente ook aandacht voor de toekomstige professionals. De gemeente heeft de creatieve vakopleidingen in de stad gevraagd wat er nodig is om te voorkomen dat talent van net afgestudeerden verloren gaat. De uitkomst van die gesprekken is dat Utrecht gaat investeren in de zichtbaarheid van deze talenten en de verbinding met de beroepspraktijk. De Hogeschool voor de Kunsten (HKU), het MBO Creative College, de Herman Brood Academie en het Nimeto krijgen elk naar rato van het aantal studenten een budget om hiervoor een programma te maken en hun alumni intensiever te begeleiden naar de beroepspraktijk. Voor het totale alumnitraject is 750.000 euro beschikbaar.

De programmeerregeling en het geld voor het alumnitraject maken onderdeel uit van het Utrechts Herstel & Innovatie pakket dat de gemeente op 8 april bekend maakte. Dit pakket omvat verschillende regelingen van in totaal € 7,5 miljoen. Het gaat om geld van het Rijk beschikbaar voor behoud en herstel van de Utrechtse culturele sector.

Utrecht sneller en sterker uit de crisis

De programmeerregeling en het geld voor het alumnitraject zijn twee maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp en werkzoekenden goede begeleiding en scholing. De gemeente biedt steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werken we samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht