Eerste 40 parkeerplaatsen binnenstad dit jaar weg

Utrecht wil dit jaar de eerste 40 parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. Uiteindelijk moeten de komende jaren stapsgewijs 267 parkeerplaatsen op de Oudegracht en het Janskerkhof verdwijnen om onder meer te zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De historische binnenstad moet hiermee meer sfeer terugkrijgen en een gezonder en prettiger omgeving worden voor bewoners en bezoekers. Het college stuurde het voorstel om het opheffen van de eerste veertig plekken financieel mogelijk te maken vandaag naar de gemeenteraad.

Het plan is één van de ambities uit het coalitieakkoord. Op dit moment wordt in verband met de coronacrisis het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk uitgebreid. Daardoor verdwijnen er ook tijdelijk parkeerplaatsen aan de Oudegracht. De gemeente bekijkt of het mogelijk en wenselijk is om een deel van deze parkeerplaatsen permanent te laten vervallen. Dit gebeurt in overleg met bewoners en ondernemers.

Vanwege de gemiste parkeeropbrengsten als gevolg van de coronamaatregelen is er nog geen geld om de resterende 227 parkeerplekken op de Oudegracht en het Janskerkhof te heffen. Dit scheelt op jaarbasis zo’n 800.000 euro aan inkomsten. Het college verwacht dat de crisis ook in 2021 nog gevolgen zal hebben. Utrecht bekijkt daarom jaarlijks welke ruimte er is om het stapsgewijs opheffen van de parkeerplekken mogelijk te maken. Hierbij wordt ook gekeken welke rol de Springweggarage kan spelen bij het parkeervrij maken van de Oudegracht. Verder kijkt de gemeente naar initiatieven uit andere straten in de binnenstad waar draagvlak is om parkeerplaatsen op te heffen.

Het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en het aantal laad- en losplaatsen blijft gelijk. Meer informatie is te vinden op de webpagina.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht