Gekozen raadsleden bekend

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 23 maart maakte burgemeester Jan van Zanen, als voorzitter van het centraal stembureau, de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing bekend. Naast de zetelverdeling per partij, is nu ook bekend welke kandidaten gekozen zijn in de raad. Van Zanen: “We hebben in onze stad een opkomst van 59,1%. Ruim 5% meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Geweldig. Dank Utrechters voor uw stem. En dank ook aan al die vrijwilligers die van ’s morgens tot ’s avonds laat de stembureaus bemanden of tot heel laat stemmen telden. Uw inzet was weer groot en van grote waarde”.

Zetelverdeling en gekozen raadsleden
In Utrecht zijn er 45 raadszetels. De verdeling van de zetels is als volgt: D66 10, GroenLinks 12, VVD 6, PvdA 3, SP 2, CDA 2, Stadsbelang Utrecht 1, ChristenUnie 2, Student & Starter 2, Partij voor de Dieren 2, Piratenpartij 0, Partij voor de Vrijheid 1, DENK 2, Seniorenpartij Utrecht 0, blanco lijst 0, Evenwicht 0. De gekozen kandidaten per partij, rekening houdend met voorkeursstemmen, vindt u in het proces verbaal van de zitting van het centraal stembureau.

GroenLinks de grootste in zeven wijken
In zeven wijken kreeg GroenLinks de meeste stemmen. In Overvecht werd DENK de grootste, Vleuten-De Meern stemde het meest op de VVD en kiezers in Leidsche Rijn brachten de meeste stemmen uit op D66. De opkomst was het hoogst in de wijk Binnenstad. Dit is exclusief de opkomst bij de stembureaus in het Centraal Station en het Stadskantoor. In totaal zijn zeven kandidaten in de gemeenteraad gekozen door middel van voorkeursstemmen.

Kiesdeler en voorkeursdrempel
De kiesdeler bepaalt het aantal geldige stemmen dat nodig is om een zetel in de gemeenteraad te verkrijgen. Op 21 maart zijn 157.822 geldige stemmen op kandidaten uitgebracht, dat gedeeld door 45 zetels, brengt de kiesdeler op 3507. Wanneer een kandidaat met voorkeurstemmen gekozen wil worden in de gemeenteraad moet hij of zij minimaal 25% van de kiesdeler behalen.

Uitslag referendum
De gemeente Utrecht is voor het raadgevend referendum over de Wiv hoofd stembureau van Kieskring 8, waartoe Utrecht en 24 omliggende gemeenten behoren. Tijdens de zitting op 23 maart maakte Jan van Zanen tevens de uitslag van deze Kieskring bekend:
Aantal voor: 253208
Aantal tegen: 278935
Aantal blanco: 24863
Aantal ongeldig: 1824
Totaal: 558830
Het centraal stembureau is de Kiesraad. Zij maakt de definitieve, landelijke, uitslag bekend.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht