nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente neemt extra maatregelen om minima te ondersteunen. Daarnaast zijn er nu ook enkele maatregelen om middeninkomens tegemoet te komen. Zo kunnen Utrechters met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum vanaf nu de energietoeslag aanvragen. De gemeente trekt bijna 7 miljoen euro uit voor deze extra maatregelen.

Linda Voortman, wethouder Werk & Inkomen: “De hoge inflatie heeft grote gevolgen voor de koopkracht. Niet alleen de minima, ook mensen met lage middeninkomens hebben steeds meer moeite de boodschappen en de energierekening te betalen. Met een breed pakket aan maatregelen voor zowel minima als lage middeninkomens nemen we nog voor dit jaar maatregelen en proberen we te voorkomen dat mensen nú door het ijs zakken.”

Compensatie voor lage middeninkomens

De gemeente stelt de energievergoeding van 1300 euro beschikbaar voor inkomens tot 150% van het wettelijk sociaal minimum (dat is nu 125%). Het gaat in Utrecht om zo’n 8000 extra huishoudens die recht hebben op deze energievergoeding.
Medio september kondigde de gemeente al aan dat inwoners met een inkomen tot 200% van het wettelijk sociaal minimum vanaf 1 oktober via bijzondere bijstand de hoge energierekening (deels) gecompenseerd kunnen krijgen.

Minima verder tegemoetkomen

Naast de eerder aangekondigde maatregelen onderneemt de gemeente nu aanvullende acties om minima extra tegemoet te komen:
We verstrekken automatisch een Individuele Inkomenstoeslag aan ca. 400 huishoudens die al drie jaar of langer in de bijstand zitten. Utrechters zouden deze toeslag zelf moeten aanvragen, maar niet iedereen weet de weg naar deze regeling goed te vinden. Volgens de Participatiewet moeten mensen zelf de toeslag aanvragen, in Utrecht kiezen we er nu voor de toeslag automatisch te verstrekken om mensen er beter mee van dienst te zijn.
Alle ca. tienduizend deelnemers van de Upolis krijgen een extra tegemoetkoming in de premie van 30 euro.

Ook studenten kunnen energiecompensatie aanvragen

Studenten die door de hoge energierekening in de problemen komen, hebben ook recht op compensatie. Daarom biedt de gemeente nu ook de gelegenheid aan  die studenten om bijzondere bijstand aan te vragen.

 

Ook weten waar je recht op hebt? Kijk op utrecht.nl/extravooru

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht