Werk en inkomen Extra's bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties u helpen. Niet alleen met geld, maar ook met hulp of advies.

Check uw recht op toeslagen

Met het programma Bereken uw recht kunt u eenvoudig nagaan op welke regelingen van de gemeente u recht hebt.

Tegemoetkoming zorgkosten 2017

Hebt u dit jaar hoge zorgkosten van ten minste € 200 die niet worden vergoed? Vraag dan de tegemoetkoming zorgkosten 2017 aan. Dit is een eenmalig bedrag van € 200.

U-pas

Met de U-pas krijgt u een bedrag voor sport, cultuur en recreatie. Er zijn ook acties waarbij u korting krijgt. Uw kind tot 18 jaar kan gebruikmaken van het Kindpakket. Dit is een bedrag voor sport, schoolkosten, fiets of een laptop. U vraagt de U-pas aan op www.u-pas.nl. Hebt u een uitkering van de gemeente? Dan krijgt u de U-pas automatisch en hoeft u geen aanvraag te doen.

Collectieve zorgverzekering

Woont u in Utrecht en hebt u een laag inkomen? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering. De maandelijkse premie is lager dan wat u anders betaalt voor hetzelfde pakket.

Individuele inkomenstoeslag

Hebt u 3 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra geldbedrag voor inwoners van Utrecht die jonger dan de AOW-leeftijd zijn.

Bijzondere bijstand

Hebt u door bijzondere omstandigheden extra en hoge kosten? Kunt u deze niet betalen omdat u een laag inkomen hebt en weinig spaargeld? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

Individuele studietoeslag

Bent u student en kunt u door een beperking geen bijbaan hebben? Dan hebt u misschien recht op individuele studietoeslag.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Hebt u een (aanvullende) bijstandsuitkering en maakt u gebruik van kinderopvang? Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang aanvragen.

Bijdrage kosten kinderopvang met sociaal medische indicatie

Hebt u om sociale of medische redenen kinderopvang nodig voor uw kind?. U kunt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Met een sociaal medische indicatie krijgt u misschien van de gemeente een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

Hebt u een laag inkomen en geen vermogen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. U hoeft deze belastingen dan niet te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan bij de BghU.

Woonkostentoeslag

Betaalt u een relatief hoge huur en is uw inkomen flink gedaald? Of is de aflossing op uw hypotheek te hoog? Dan hebt u misschien recht op woonkostentoeslag.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie