Werk en inkomen Extra's bij een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties u helpen. Niet alleen met geld, maar ook met hulp of advies.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Met de U-pas krijgt u een bedrag voor sport, cultuur en recreatie. Soms krijgt u korting op activiteiten. Uw kind krijgt zelf een U-pas. Met het bedrag dat uw kind krijgt kunt u bijvoorbeeld een fiets of laptop kopen. U vraagt de U-pas aan op www.u-pas.nl. Hebt u een uitkering van de gemeente? Dan krijgt u de U-pas automatisch en hoeft u geen aanvraag te doen.

Bijzondere bijstand

Hebt u onverwacht extra kosten? En kunt u die niet betalen? Kijk of u recht hebt op bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag

Hebt u 3 jaar of langer een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Kijk dan of u individuele inkomenstoeslag kan aanvragen.

Extra's voor wonen

 • Huurtoeslag

  Woont u in een huurwoning en hebt u een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

 • Huurkorting

  Hebt u een U-pas en een hoge huur? Dan kunt u misschien huurverlaging krijgen.

 • Woonkostentoeslag

  Hebt u plotseling een veel lager inkomen? En kunt u de huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien kunt u tijdelijk woonkostentoeslag krijgen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

  Hebt u een laag inkomen en geen vermogen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. U hoeft deze belastingen dan niet te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan bij de BghU.

 • Klussendienst

  Woont u in Utrecht en hebt u klussen in en om huis? De klussendienst helpt u als u geen geld hebt om mensen in te huren en geen mensen kent die u om hulp kunt vragen. U kunt zich aanmelden bij U Centraal. Woont u Vleuten-De Meern? Ga dan naar de website van Welzaam.

Extra's voor eten

 • Voedselbank

  Hebt u te weinig geld om eten te kopen? Dan kunt u een gratis voedselpakket krijgen. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankutrecht.nl.

Extra's voor zorg

 • Zorgverzekering U-polis

  Woont u in Utrecht en hebt u een U-pas? Dan kunt deelnemen aan de U-polis. Meedoen betekent meer zorgverzekering voor minder geld.

 • Zorgtoeslag

  U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

  Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

 • Hulp en ondersteuning in uw dagelijks leven

  Hebt u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving. Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Extra's voor juridische hulp

 • Het Juridisch Loket

  Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u bij het Juridisch Loket terecht voor gratis juridisch advies. Bijvoorbeeld over ontslag, echtscheiding en alimentatie.

Extra's voor als u kinderen hebt

 • Kindgebonden budget

  Hebt u kinderen? U kunt misschien Kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen Kindgebonden budget.

  Kindgebonden budget vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

 • Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

  Hebt u een (aanvullende) bijstandsuitkering en maakt u gebruik van kinderopvang? Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang aanvragen.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

 • Vergoeding kinderopvang met sociaal-medische indicatie

  Hebt u om sociaal-medische redenen kinderopvang nodig? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen.

 • Zwemles met de U-pas

  Het is veilig als uw kind leert zwemmen. Gebruik het U-pas Kindpakket voor zwemles. Uw kind kan misschien met de U-pas ook gratis zwemles krijgen. Lees meer op Zwemles met de U-pas.

 • Jeugdfonds Cultuur

  Hebt u geen geld voor bijvoorbeeld dansles of muziekles van uw kind? Misschien kan het Jeugdfonds Cultuur helpen. Een hulpverlener kan een bijdrage voor u aanvragen.

 • Paul Verweel Sportfonds

  Heeft uw kind (tot 18 jaar) een U-pas en woont uw kind in Utrecht? Kijk dan of u bij het Paul Verweel Sportfonds een waardebon voor sportspullen kunt aanvragen.

 • Leergeld

  Zijn de schoolkosten voor uw kind hoger dan het kindgebonden budget en het U-pas kindpakket? Kijk dan of stichting Leergeld Utrecht een bijdrage kan geven.

 • Weekje weg

  Hebt u kinderen tot 12 jaar en hebt u een laag inkomen? Dan kunt u in de zomervakantie gratis een 'weekje weg' op een vakantiepark in Nederland. Kijk voor meer informatie op Weekje weg.

Extra's voor als u werk zoekt

Extra's voor als u studeert en een beperking hebt

 • Individuele studietoeslag

  Bent u student en kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan hebt u misschien recht op individuele studietoeslag.

  •  

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie