Gemeente publiceert sluitingen woningen en bedrijven

De gemeente gaat sluitingen van woningen en bedrijven op haar website zetten. Het gaat bijvoorbeeld om een huis waar een hennepkwekerij is ontdekt, een zwembad met een legionellabesmetting of een bedrijf waar ze crimineel geld witwassen. Met het bekend maken van de sluitingen geeft de gemeente inzicht in wat er speelt in de stad en vraagt zij aandacht voor het melden van verdachte situaties.

Dit jaar werden er tot nu toe in totaal 12 gebouwen in Utrecht gesloten. De gemeente en politie voeren regelmatig controles uit bij woningen en bedrijven. Dat gebeurt vaak na meldingen. Ze kijken dan of de bewoner(s) of ondernemer zich houdt aan de wet en regels.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Utrecht wil een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt. Met het publiceren van de sluitingen geven we inzicht in op welke locaties we hebben moeten ingrijpen om de stad leefbaar en veilig te houden. Vaak doen we dat naar aanleiding van meldingen. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen die verdachte situaties ziet, dit altijd meldt bij gemeente of politie.’’

Melden heeft zin
Inwoners en ondernemers kunnen vermoedens van criminaliteit altijd melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de wijkagent of anoniem via 0800-7000.

Open overheid
De lijst met sluitingen staat op: www.utrecht.nl/sluitinggebouwen. Op de website is ook het aantal sluitingen per jaar te vinden. Met het actief openbaar maken van deze informatie geeft de gemeente inzicht in haar werk. Andere voorbeelden zijn de website met verhuuradressen die niet in orde zijn, het Open data platform en het landelijke Platform voor Open Overheidsinformatie, waarop ook Utrecht informatie plaatst.   

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht