nieuwsbericht gemeente Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad stemde gisteren in met het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Hiermee geeft de raad groen licht aan energiecoöperatie Rijne Energie voor de bouw van het eerste windpark binnen de gemeentegrenzen van Utrecht. 

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Dit is een historisch moment. Met dit besluit van onze raad is de weg zo goed als vrij voor de komst van het eerste windpark in Utrecht. Wij willen als gemeente daar waar kan schone energie opwekken voor het energieverbruik van onze stad. En dat is hard nodig in het tegengaan van klimaatverandering."

Stroom voor 27 duizend huishoudens
De vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom voor zo’n 27 duizend huishoudens. In het bestemmingsplan staat een aantal belangrijke voorwaarden voor de windmolens. Zo is de afspraak dat de windmolens worden stilgezet als er door de wieken hinderlijke slagschaduw terecht komt op een woning. Ook geldt er een maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid 's avonds en 's nachts zwaarder meetelt dan overdag. De woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier onder. 

Voor de meest oostelijke windmolen voert de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat nog nader onderzoek uit naar verkeersveiligheid. Deze windmolen ligt in de buurt van de snelweg. Als uit het onderzoek blijkt dat het verantwoord is, kan deze windmolen ook worden geplaatst. 

Als alle resterende procedures zijn afgerond, kan energiecoöperatie Rijne Energie de voorbereidingen treffen voor de start van de bouw van het windpark. De bouw zal dan op zijn vroegst in 2027 starten.

Omwonenden kunnen meeprofiteren
De gemeente Utrecht wil dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de energie die de windmolens opwekken. Om dit voor elkaar te krijgen, kunnen belangstellenden meedoen door lid te worden van de energiecoöperatie Rijne Energie. Omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop die binnen een afstand van 1 km van een van de windmolens wonen, krijgen een eenmalige en jaarlijkse vergoeding. Ook wordt er elk jaar een bijdrage  gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden. 

Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht