Ontwikkeling Rijnenburg

In de polder Rijnenburg is ruimte voor duurzame energie, ontwikkeling van natuur, nieuwe wandel- en fietsroutes en mogelijkheden om te sporten. Na 2035 kunnen er ook nieuwe woningen komen.

Energie opwekken

Utrecht wil een schone en leefbare stad voor iedereen zijn. Daarom willen we zoveel mogelijk schone energie opwekken. In Rijnenburg plaatsen we samen met Rijne Energie 4 windmolens. Ook onderzoeken we of de polder van Rijnenburg en Reijerscop een goede plek is voor zonnevelden en warmte uit de bodem (aardwarmte).

Lees meer over windmolens in Rijnenburg

Lees meer over schone energie

Elektriciteitsstations

Het stroomnet in Utrecht is vol. Bedrijven en nieuwbouw moeten nu langer wachten op een aansluiting. Daarom vergroot netbeheerder Stedin (Randstad) zijn elektriciteitsstation in Rijnenburg. En wil netbeheerder TenneT een nieuw elektriciteitsstation bouwen in dit gebied. We werken mee aan dit plan. En we onderzoeken of Rijnenburg een geschikte plek is voor het nieuwe station.

Ontwikkeling Nedereindse park

Het Nedereindse Park ligt op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. In dit gebied rond de Nedereindse Plas komen veel mensen om er te ontspannen, te fietsen, te wandelen of te sporten. De gemeente wil het park verbeteren zodat hier meer ruimte voor is. Ook kijken we hoe er zonnepanelen op de oostelijke plas kunnen komen.

Lees meer over het Nedereindse park

Onderzoek voor nieuwe woningen

We willen in Rijnenburg een nieuwe wijk bouwen. Met 22.000 tot 25.000 woningen en kantoren, ruimte voor bedrijven, winkels en veel groen. De bouw van deze wijk kan na 2035 starten. 

We onderzoeken in Rijnenburg eerst de bodem, de natuur en de geschiedenis van het landschap. Zodat we weten waar we kunnen bouwen. En we onderzoeken hoe het gebied te bereiken en in te delen is. Na deze onderzoeken kijken we of de plannen mogelijk zijn. En of er genoeg geld voor is.

Onderzoek archeologie

We doen eind 2023 tot begin 2024 archeologisch onderzoek rond de Nedereindseweg en de Ringkade in Rijnenburg. Daar stroomde vroeger de Hollandse IJssel. We doen metingen en opgravingen op de weilanden en maïsvelden.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2024

Voorwaarden en doelen bepalen (‘Programmatisch Vertrekpunt’)

2024-2025

Scenario’s voor het gebied maken (‘Ruimtelijke vertaling’)

Vanaf 2026

Plan voor Rijnenburg en Reijerscop uitwerken ('Deelomgevingsvisie / masterplan')

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de snelweg A12 en aan de westkant van de snelweg A2 bij knooppunt Oudenrijn. Het Nedereindse Park ligt in het zuidoosten van dit gebied.

Hulp en contact Rijnenburg

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur