nieuwsbericht gemeente Utrecht

In Ockhuizen, onderdeel van het landgoed Haarzuilens, komt er een zonneveld waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Ook komt er meer recreatiemogelijkheden, wordt de biodiversiteit in het gebied verhoogd en wordt nieuwe natuur voor de toekomst veiliggesteld. Daarbij koestert de gemeente het Rijksbeschermde dorpsgezicht Haarzuilens. De Utrechtse gemeenteraad stemde vandaag in met het plan, waarin natuur, recreatie, duurzame energie en het karakteristieke cultuurhistorische landschap in het gebied samenkomen. De gemeente Utrecht zet hiermee een volgende stap in de ontwikkeling van het gebied.

In het plan (Integraal Programma van Eisen) voor Ockhuizen heeft de gemeente eisen opgenomen waaraan de ontwikkelingen in het gebied moeten voldoen. Met als belangrijkste eisen dat de karakteristieke kenmerken, zoals het slotenpatroon en de openheid van het gebied, behouden blijven en de nieuwe natuur toegankelijk moet zijn voor recreanten. Ook komen oude historische elementen, zoals een perenlaantje en bomensingels, terug in het gebied en worden er extra bomen geplant. Een groene corridor van 9 hectare moet ruimte bieden aan dieren, zoals de bever en de otter. Een zonneveld, van 35-40 hectare, wordt ingepast in het landschap met gebiedseigen groen eromheen. Het zonneveld zal zo’n dertig jaar in het gebied blijven, waarna het plaatsmaakt voor natuur. Fietsen en wandelen kan straks ten noorden én zuiden van het zonneveld op een nieuw aangelegd pad.

Gevoel van trots

Met de ontwikkeling van Ockhuizen levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. “Eén van de ambities van Utrecht is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Ook willen we onze natuurgebieden zo inrichten dat ze meer plaats bieden aan verschillende soorten bomen, planten en dieren. En een verkoelend effect bieden, omdat natuur water vasthoudt”, aldus wethouder Lot van Hooijdonk. De wethouder is dan ook zeer trots op het plan. “Het is een mooie combinatie van een zonneveld, natuur en recreatie. Ik ben blij dat de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd en we het plan nu een stap verder kunnen brengen.”

Gezamenlijk ontwerp

Het initiatief voor het zonneveld in Ockhuizen is mede genomen door een aantal omwonenden en grondeigenaren. Het ontwerp voor de gebiedsontwikkeling is in nauwe samenwerking met hen, Natuurmonumenten en de provincie Utrecht uitgewerkt. Ook de direct omwonenden in Ockhuizen en bewoners van het dorp Haarzuilens en omgeving hebben hun inbreng kunnen leveren. De wensen, adviezen en kaders van de bewoners van Ockhuizen en Haarzuilens heeft de gemeente opgehaald en daar waar mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp dat nu is vastgesteld.

Zonnevelden op weilanden

Onlangs kondigde het demissionaire kabinet aan dat ze de voorkeursvolgorde voor zon willen aanscherpen. Bij voorkeur moeten zonnepanelen in de eerste plaats op daken en gevels geplaatst worden en zijn zonnevelden op weilanden alleen nog bij uitzondering mogelijk. De gemeente Utrecht verwacht dat het zonneveld in Ockhuizen een uitzondering vormt, omdat het zonneveld uiteindelijk weer plaatsmaakt voor nog meer natuur.

Meer informatie over de ontwikkeling in Ockhuizen is te vinden op www.utrecht.nl/ockhuizen.  

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht