Jaarstukken 2020: een jaar in het teken van de coronacrisis

De coronacrisis had in 2020 grote impact op de stad, de inwoners en de gemeente. In het jaarverslag en de jaarrekening 2020, die vandaag naar de gemeenteraad zijn gestuurd, verantwoordt de gemeente Utrecht hoe zij het afgelopen jaar samen met inwoners en partners is blijven werken aan een gezonde en leefbare stad.

“De gevolgen van de coronacrisis op de stad en inwoners zijn groot en dat is ook in het financiële beeld voor de komende jaren terug te zien”, zegt wethouder Financiën Anke Klein. “Ik ben blij dat we binnen de mogelijkheden het afgelopen jaar veel in de stad hebben kunnen realiseren, waar inwoners in hun dagelijks leven het verschil merken. Denk aan financiële steun waar nodig, maar ook in de maatschappelijke voorzieningen waar we gebruik van maken, het groen waar we tot rust komen of de wegen waar we over fietsen”, aldus Klein.

De gemeente Utrecht heeft het financiële jaar 2020 afgesloten met een positief saldo van 56,8 miljoen euro. Verschillende werkzaamheden en projecten liepen - mede vanwege corona- anders dan van tevoren gepland. Daarnaast had de gemeente aan het einde van het jaar nog extra inkomsten. ”Een groot deel van het bedrag hebben we de komende jaren gereserveerd om de projecten en activiteiten te realiseren waarvoor het geld bestemd was”, licht Klein toe. “Bij veel van deze projecten en activiteiten zijn we al begonnen met de voorbereidingen of uitvoering en gaan we de komende jaren verder. Denk hierbij aan bouwontwikkelingen en projecten op het gebied van bereikbaarheid.” In de Voorjaarsnota 2021 is rekening gehouden met een vrij besteedbaar resultaat van bijna 16 miljoen euro. Dit bedrag is in de plannen voor de komende jaren verwerkt.

Verantwoording
Door een boekhoudkundige wijziging is de verantwoording over grondexploitatie Leidsche Rijn anders geregistreerd dan voorgaande jaren. Hierdoor is een boekhoudkundig resultaat van de gemeentelijke jaarrekening 200,3 miljoen euro. Bijna driekwart van dit bedrag dat voor Leidsche Rijn bestemd is, blijft gereserveerd voor de ontwikkeling van het gebied in de komende 20 jaar. Denk bijvoorbeeld aan investeringen op het gebied van archeologie, bodemsanering, verwerving van percelen nodig voor woningbouw en bijdragen aan parkeermogelijkheden in het gebied.

Vervolg
Het college en de gemeenteraad spreken de komende tijd over de jaarstukken. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken op 13 juli 2021.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht