Kanaaloever Zuilen wordt Demkapark

Utrecht heeft langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Zuilen grond gekocht om een klein park te maken. Het gaat om zo’n 2.000 m² grond van de voormalige Demka-staalfabriek aan de Amsterdamsestraatweg, ter hoogte van het Van Heukelompark. De gemeente gaat dit jaar met bewoners in gesprek om de plannen voor het park op deze historische plek vorm te geven. De realisatie zal naar verwachting in 2025 starten, zodra werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het kanaal zijn afgerond.

Met het Demkapark ontstaat een groene route langs het kanaal, via het Van Heukelompark naar de Vecht. In het huidige plan is ook een fietspad opgenomen langs het kanaal. Hierdoor sluiten de Demkabrug en Demkaweg beter aan op de Amsterdamsestraatweg. Tegelijkertijd biedt de route een groen alternatief voor deze drukke weg. Verder biedt het park ook kansen om een aantrekkelijke verblijfsplek te realiseren en de ecologische waarde van de omgeving en het kanaal te verbeteren.

Rijkswaterstaat start naar verwachting in 2024 met werkzaamheden om de bocht van het kanaal te verbreden. Ook komen er nieuwe damwanden, wordt de radarpost verplaatst en de grond gesaneerd.

Meer informatie over het Demkapark is te vinden op de webpagina.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht