nieuwsbericht gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht start vanaf vrijdagavond 18 november de koudweerregeling voor mensen die dakloos zijn. De koudweerregeling gaat in als de gevoelstemperatuur 's nachts onder de 0 graden daalt of bij andere extreme weersomstandigheden, waarbij alle mensen die dakloos zijn (ook mensen die hier normaliter geen recht op hebben) terecht kunnen voor een slaapplaats in de opvang. De regeling duurt tot maandagochtend 21 november. De koudweerregeling (KWR) wordt naast Utrecht, ook van kracht in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

De weersvoorspellingen laten zien dat vrijdag de gevoelstemperatuur onder de 0 graden daalt, en deze maandag weer stijgt. Utrecht en de andere 3 grote steden hebben afgesproken dat de KWR voor minimaal 3 nachten wordt afgekondigd. Daarom eindigt deze eerste periode van de KWR op maandagochtend 21 november.

Gezondheidsschade bij koud weer
De gemeente Utrecht zet zich ervoor in dat bij koud weer of bij andere extreme weersomstandigheden zoals een storm, niemand buiten hoeft te slapen. Met de koudweerregeling willen we mensen die dakloos zijn beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het koude weer.

Mensen kunnen zich aanmelden voor de regeling tussen 18:45 en 21:00 uur op verschillende opvanglocaties in Utrecht. Mensen die dakloos zijn en recht hebben op opvang kunnen 's nachts terecht op de opvanglocatie van de Tussenvoorziening. Mensen die normaliter geen recht hebben op opvang in Utrecht kunnen tijdens de koudweerregeling naar de Stadsbrug op Koningin Wilhelminalaan 6. Overdag kunnen mensen naar Herstart van het Leger des Heils.

Meer informatie vindt u op https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/hulp-bij/hulp-bij-dakloos-zijn/

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht