Malieblad groener met logischer route voor fietsers

Een aantrekkelijke, groene plek met een logische fietsroute en goede aansluiting op de omgeving. Dit is het ontwerp voor het Malieblad, de verbinding tussen de Maliebaan, Maliebrug en Maliesingel. Het ontwerp sluit aan op de recente herinrichting van de Maliesingel en wordt afgestemd op de komende herinrichting van de Maliebaan. Het eerste plan lag eind 2018 ter inspraak en is nu vastgesteld door het college. De binnengekomen reacties worden meegenomen in het definitief ontwerp later dit jaar. Belanghebbenden kunnen opnieuw over dit ontwerp meepraten. Uitvoering staat gepland voor eind 2019.

 

Het Malieblad lijkt nu een groot verkeersplein, maar dat gaat veranderen. Asfalt maakt plaats voor groen en de aansluiting op de ronde lijnen van het Zocherplantsoen wordt hersteld. Het logischer inrichten van de fietsroute maakt het gebruik van de Herenroute over de Hamburgerstraat en Mariaplaats een aantrekkelijk alternatief voor de drukke route over het Vredenburg en de Nobelstraat. De verbeteringen passen in het Utrechtse beleid om meer ruimte te geven aan fietsers, voetgangers en groen.

Maliebaan
Het college legt dit voorjaar een voorkeursvariant voor de aanpak van de Maliebaan voor aan de gemeenteraad. Meer informatie is te vinden op de website Malieblad-Maliebaan.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht