Meer culturele activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Utrecht stelt 100.000 euro subsidie beschikbaar voor culturele activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Vanaf 1 april kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen voor een cultureel programma en activiteiten. Eén van de voorwaarden voor de aanvragers is dat zij de plannen samen met de jongeren uit de wijken maken en uitvoeren.

Behoefte van jongeren
“Het is belangrijk dat jongeren hun artistieke en creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met de subsidie zou er al in de tweede helft van dit jaar een cultureel programma kunnen zijn dat past bij jongeren. Daar is veel behoefte aan. Daarnaast verkennen we samen met organisaties uit de wijken de mogelijkheden van een voorziening waar jongeren hun creatieve talent kunnen uiten en ontwikkelen.” aldus wethouder cultuur Anke Klein. Van de Utrechtse jongeren tussen de 12 en 17 jaar woont 40% in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.


Onafhankelijke adviescommissie
Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen. Zij toetsen onder andere op betekenis voor de stad en wijk, artistieke kwaliteit en ondernemerschap. De ingediende plannen moeten de deelname aan cultuur bevorderen van jongeren van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden en interesses. Een aanvrager kan maximaal 50.000 euro aanvragen voor de periode tot en met eind 2021. Het is de bedoeling dat de organisaties die subsidie krijgen in de tweede helft van dit jaar aan de slag kunnen gaan.'


Cultuur voor jongeren in de wijk
Het geld van deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van het budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn. Op dit moment wordt gekeken naar de invulling van culturele voorzieningen speciaal voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vanaf 2022. Kanaleneiland heeft sinds 2007 een culturele voorziening  in de vorm van een Jongerencultuurhuis. In april opent Jongerencultuurhuis Overvecht de deuren.


Meer weten?
Informatie over de subsidieaanvraag voor het jongerencultuurprogramma Leidsche Rijn/Vleuten De-Meern 2020-2021 en de criteria waarop de commissie toetst staan binnenkort op de website. Indienen van subsidieaanvragen kan tot en met 1 juni via Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht