nieuwsbericht gemeente Utrecht

Uit onderzoek is gebleken wat de meest kansrijke gebieden zijn in Utrecht om schone energie op te wekken met windmolens, zonnepanelen of aardwarmte. Deze gebieden staan beschreven in de nota 'Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht'. Iedereen kan van 19 april tot en met 31 mei met een zienswijze reageren op de nota en de bijbehorende stukken. 

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (2021) heeft de gemeenteraad de zoekgebieden voor opwekking van schone energie aangewezen. Daarna zijn in die gebieden de milieueffecten op de leefomgeving in beeld gebracht (planMER). Ook is onderzocht hoe de opwekking zo min mogelijk gevolgen kan hebben voor de omgeving. Tot slot is bewoners gevraagd welke thema's voor hen belangrijk zijn om rekening mee te houden. Dit alles bij elkaar heeft tot de selectie van de meest kansrijke en minder kansrijke gebieden geleid. 

Na besluitvorming in de gemeenteraad wil de gemeente in de meest kansrijke gebieden voor wind- en zonne-energie samen met een initiatiefnemer of zelf aan de slag om tot uitvoering te komen. Het gaat hierbij om Dorpeldijk (zon), geluidswal A12 (zon), Lage Weide (wind), Nedereindse Plas (zon) en Rijnenburg (zon). In de twee gebieden die kansrijk zijn voor het opwekken van aardwarmte, Lage Weide en Utrecht Science Park, start Utrecht eerst met vervolgonderzoek. 

Inwoners profiteren van de opbrengsten
,,Ook gaan na besluitvorming samen met inwoners, ondernemers, en organisaties kijken hoe we het opwekken van energie kunnen combineren met andere voorzieningen en ontwikkelingen. We letten er daarbij op dat de opwek van schone energie zo min mogelijk gevolgen heeft voor de omgeving. Als er uiteindelijk echt windmolens of een zonneveld in het gebied komt, dan zorgen we ervoor dat inwoners lokaal kunnen profiteren van de opbrengsten", aldus wethouder Energie & Klimaat Lot van Hooijdonk.

In de minder kansrijke gebieden kan op dit moment nog geen schone energie worden opgewekt. Of dat in een later stadium alsnog kan, hangt af van of kanttekeningen voldoende weg te nemen zijn. ,,Om als stad zoveel mogelijk in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien gaan we dat wel proberen." 

De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden opgenomen in de 'nota van beantwoording'. Daarnaast worden de zienswijzen, waar dit van toepassing is, verwerkt in de uiteindelijke nota. Die wordt vervolgens rond de zomer van 2024 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming. 

Het Rijk heeft landelijke milieunormen voor windmolens in de maak. Uit een analyse blijkt dat in de meest kansrijke gebieden wind-energie mogelijk blijft, met eventueel het aanpassen van de hoogte van de windmolens. Omdat de nieuwe landelijke milieunormen voor windmolens nog niet definitief zijn verschenen, is dit moment niet precies aan te geven welke aanpassingen nodig zijn.

Meer informatie
De concept beleidsnota en meer informatie staat op www.utrecht.nl/energiegebieden
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht